HomeActueel Erfgoedparticipatie-labs 2020 succesvol afgerond

Erfgoedparticipatie-labs 2020 succesvol afgerond

Gepubliceerd: dinsdag 15 december 2020

Begin dit jaar is de ErfgoedAcademie gestart met praktijkwerkplaatsen waarin erfgoedprofessionals samen op zoek gingen naar mogelijkheden om burgers meer en beter te betrekken bij erfgoedvraagstukken en om erfgoed in te zetten bij maatschappelijke opgaven. In deze Erfgoedparticipatie-labs wisselden de deelnemers kennis en ervaringen uit rond erfgoedparticipatie en ontwikkelden zij werkwijzen en instrumenten waarmee overheden, erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen. De ErfgoedAcademie organiseert deze labs in het kader van het programma-Faro van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Vier labs met diverse participatie-thema’s
In 2020 lag de focus op de erfgoedprofessional en de zoektocht naar kennis, tools en instrumenten om participatie succesvol toe te passen in de eigen werkomgeving. In deze ontdekkingsreis deden 88 erfgoedprofessionals mee aan vier erfgoedparticipatie-labs, waarin kennis en ervaring werden uitgewisseld over erfgoedparticipatie. Ieder erfgoedparticipatie-lab kwam, gedurende een periode van zes maanden, zes keer bij elkaar. Elk lab had een eigen thema: 'Participatief Waarderen', 'De Burger als Expert' , 'Participatie en Inclusie' en 'Identiteit en Ruimtelijke Kwaliteit'.

Elk lab heeft online gewerkt aan het vertalen, verwerken en vormgeven van de opgedane kennis. Om deze nieuwe inzichten over te dragen aan het erfgoedveld, hebben zij een gezamenlijk eindproduct gemaakt. Deze resultaten zijn nu te bekijken op onze website. Daar is nu ook een lijst beschikbaar met interessante links en artikelen.

Bekijk hier de eindresultaten >>

Vervolg in 2021
In 2021 krijgen de erfgoedparticipatie-labs een vervolg. In januari 2021 volgt meer informatie. Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.