HomeActueel Erfgoedparticipatie-labs: een kijkje achter de schermen

Erfgoedparticipatie-labs: een kijkje achter de schermen

Gepubliceerd: donderdag 15 juli 2021

In mei is de tweede ronde van de Erfgoedparticipatie-labs van start gegaan. In deze praktijkwerkplaatsen zoeken 42 professionals naar antwoorden op complexe vragen rondom erfgoedparticipatie. Gedurende een half jaar werken de deelnemers aan twee verschillende thema’s: participatieprocessen en erfgoedverhalen. Inmiddels zijn we halverwege het traject en vertelt coördinator Lorna Cruickshanks graag over de eerste maanden.

Lorna Cruickshanks: ‘Dit jaar zijn we met twee nieuwe labs gestart. In het eerste lab Participatieprocessen gaan de deelnemers dieper in op het proces van participatie, wat de rollen zijn, wat de fases zijn en hoe dit alles vorm te geven. En in het tweede lab staan Erfgoedverhalen centraal, daar kijken de deelnemers verder naar bijvoorbeeld community mapping, gedeeld eigenaarschap en meerstemmigheid. Elk lab is nu drie keer bijeengekomen.’

Vergeten verhalen en nieuwe helden  
Het doel van de labs is dat de deelnemers leren van en met elkaar. Lorna licht toe: ‘Door gebruik te maken van actuele casussen doen zij samen veel ervaring op. Ze werken bijvoorbeeld aan het participatief waarderen van een gemeentelijke collectie, de herbestemming van een oude begraafplaats door bewoners, het uitbreiden van een succesvol burgerinitiatief rond vergeten verhalen en een project om nieuwe lokale helden te onderzoeken. De verschillende achtergronden van de deelnemers zorgen ervoor dat de uitwisseling veelzijdig is; ze kunnen elkaar goed ondersteunen bij de uitdagingen waar zij in de praktijk voor staan. Tot nu toe hebben de deelnemers een gezamenlijk doel bepaald, om zo focus aan te brengen. Ze hebben ervaring en kennis gedeeld rond thema’s zoals het opbouwen van vertrouwen, de kaders voor samenwerkingen en het verbeteren van de relatie tussen leef- en systeemwereld. Verder hebben ze elkaar praktische tips en advies gegeven via intervisie-achtig sessies.’

Inspiratie en kennis delen
Op 8 juli was er een netwerkbijeenkomst voor alle deelnemers van de labs van 2020 en 2021. Lorna vertelt hierover: ‘Op het programma stond onder meer een introductie op Deep Democracy, een methode voor democratische besluitvorming, door Netteke Trouwborst. Maar minstens zo belangrijk op deze bijeenkomst was het leggen van onderlinge contacten en het delen van updates en nieuws vanuit het labs-netwerk.  We zorgen ervoor dat voortdurend inspiratie en kennis van buiten het eigen lab ingebracht wordt. Alles is erop gericht om samen de gedeelde praktijk verder te ontwikkelen.’

Na de zomer staan twee bijeenkomsten op locatie gepland. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Op locatie bij één van de deelnemers krijgen zij mini-trainingen, gaan ze verder met de uitwisseling van kennis en ervaring en gaan zij eigen casussen presenteren om daar vervolgens samen verder aan werken. Met als doel om samen de eigen en collectieve praktijk te verbeteren.

Praktijkproject in Amersfoort
Lorna vertelt dat de Erfgoedacademie ook buiten de labs om werkt aan erfgoedparticipatie. ‘We zijn nu begonnen met een lokaal project in Amersfoort. Met ondersteuning van ‘In de Buurt’ organiseren we later in het jaar een reeks bijeenkomsten rondom het erfgoed van de wijk Randenbroek-Schuilenburg. Welke plekken, verhalen, gebouwen uit het verleden zijn belangrijk en bijzonder voor de mensen in de wijk? We brengen erfgoedprofessionals die in Amersfoort werken en/of wonen en buurtbewoners en andere betrokkenen samen om naar de mogelijkheden in de wijk te kijken. Wat is van betekenis voor wie en waarom? Burgers en professionals gaan samen onderzoeken wat er nodig is om beter samen te werken. Het uiteindelijke doel is dat helder wordt hoe bewoners voor hun omgeving willen zorgen en hoe ze van hun omgeving gebruik willen maken.’

Meer weten? 
De ErfgoedAcademie organiseert de Erfgoedparticipatie-labs in het kader van het programma-Faro van RCE. Wil je op de hoogte blijven van de voortgang van deze labs of heb je interesse in het onderwerp erfgoedparticipatie? Volg dan onze speciale LinkedIn pagina. Daar delen wij interessante publicaties, links en tools over dit onderwerp.

Of bekijk de speciale leeslijst die beschikbaar is en steeds wordt aangevuld. Te bekijken of te downloaden via deze LINK.

Meer informatie
Heb je vragen over de labs, neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl


FOTO: Troika Consulting, thecreatorscompany.com