HomeActueel Forse Verduurzamingsopgave voor de monumentensector

Forse Verduurzamingsopgave voor de monumentensector

Gepubliceerd: maandag 14 februari 2022

Monumenteigenaren zijn actief bezig met verduurzaming. Gestimuleerd door een hoge energierekening, de wens tot verbetering van comfort en milieu, ondernemen zij actie. Ambitie is er genoeg: 80% van de monumenteigenaren geeft aan binnen 3 jaar maatregelen te willen treffen. De sector heeft zich gecommitteerd aan een CO₂-reductie van 40%, echter onderzoek wijst uit dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om deze duurzaamheidsdoelen van 2030 te behalen. Werk aan de winkel dus!

Ondertussen ontstaat er een enorme vraag naar informatie en kennis. Monumenteigenaren hebben plannen en vragen. Wat kan er, wat mag er en hoe bewaken we de monumentale waarden zonder de opgave te frustreren? Hoe leiden we dat in goede banen?

De ErfgoedAcademie biedt erfgoedprofessionals die betrokken zijn bij verduurzaming van erfgoed drie cursussen aan om optimaal aan te sluiten op deze forse opgave. Waarin u enerzijds leert hoe erfgoed een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie en anderzijds hoe u eigenaren kunt ondersteunen met beleid en gedegen advies:

Erfgoed en energietransitie, 1 dag, €275,- (16 maart online)

Deze cursus geeft inzicht in de ruimtelijke opgave van de energietransitie. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om een actieve en relevante bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de energietransitie en de rol die erfgoed daarin kan nemen. Deze cursus is voor iedereen die beleidsmatig betrokken is bij erfgoed en ruimtelijke energieopgaven.

Erfgoed en duurzaamheidsbeleid, 1 dag, €275,- (11 april online)

Na het volgen van de cursus bent u in staat om de aangeboden kennis te vertalen naar erfgoedbeleid, waarin zowel de belangen van erfgoed als verduurzaming gediend zijn. Speciaal voor professionals, die beleidsmatig betrokken zijn bij verduurzaming van erfgoed.

Erfgoed en duurzaamheid in de praktijk, 2 dagen, €425,- (13 april op locatie in Twickel Overijsel, 16 mei online)

Met deze cursus krijgt u inzicht in hoe erfgoed op een verantwoorde manier verduurzaamd kan worden. U gaat met eigenaren en ontwerpers in gesprek over verduurzaming van erfgoed, en kunt daar beargumenteerd over adviseren. Speciaal voor professionals, die in de praktijk betrokken zijn bij verduurzaming van erfgoed.

U kunt alle drie de cursussen los volgen of in combinatie.

Behoefte aan andere kennis binnen het erfgoedveld? Kijk naar het actuele cursusaanbod op https://www.erfgoedacademie.nl/opleidingsaanbod


Forse Verduurzamingsopgave voor de monumentensector