HomeActueel Nieuw bestuur voor de ErfgoedAcademie

Nieuw bestuur voor de ErfgoedAcademie

Gepubliceerd: dinsdag 09 april 2019

Op maandag 8 april is het nieuwe bestuur van de ErfgoedAcademie geïnstalleerd.  Dit nieuwe bestuur, bestaande uit Joks Janssen, Marjolein Sanderman, René Kwant, Karianne Vandenbroucke en Wim Manuhutu, gaat zich met name inzetten voor betere keuzes en kennis rond erfgoed.

“De erfgoedwereld is volop in beweging”, aldus bestuursvoorzitter Janssen. “De manier waarop over erfgoed wordt gedacht en de positieve rol die het kan spelen in de (her)ontwikkeling van plekken, is sterk verbreed en dynamischer geworden. Erfgoed biedt in dat verband kansen voor ruimtelijke, economische en ecologische planvorming. Om de kansen voor erfgoed onder deze nieuwe omstandigheden actief te benutten, is educatie van professionals  cruciaal. Kiezen voor erfgoed, kan niet zonder kennis! De ErfgoedAcademie wil daar met praktijkgerichte cursussen aan bijdragen. Met focus op de werkvloer.”

Yvonne Ploum, directeur van de ErfgoedAcademie, is blij met het nieuwe bestuur. “Erfgoed gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze samenleving. Niet alleen  monumenten, maar ook archeologie, landschappen en collecties geven identiteit aan en binding in onze samenleving . Het behoud, het gebruik en de beleving van erfgoed zijn gebaat bij kennis en vaardigheden in de omgang ermee, gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven van vandaag; dit staat centraal bij de ErfgoedAcademie. De brede ervaring en diversiteit van dit nieuwe bestuur gaan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de ErfgoedAcademie.”

Het nieuwe bestuur staat samen met directeur Yvonne Ploum voor de opdracht om van de ErfgoedAcademie het opleidingsinstituut te maken voor iedereen die in de praktijk met erfgoed te maken heeft; de plek waar kennis wordt omgezet in kunde! De Rijksvisie Erfgoed Telt (2018) en het recente sectoradvies van de Raad voor Cultuur Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit geven deze opdracht extra urgentie.

Foto v.l.n.r boven: Marjolein Sanderman, Joks Janssen, v.l.n.r. onder: René Kwant, Wim Manuhutu, Karianne Vandenbroucke