HomeActueel Inschrijving Erfgoedparticipatie-labs 2021 gestart

Inschrijving Erfgoedparticipatie-labs 2021 gestart

Gepubliceerd: maandag 29 maart 2021

In mei gaan twee nieuwe erfgoedparticipatie-labs van start! In deze labs ontdekken erfgoedprofessionals met elkaar wat participatie in de erfgoedpraktijk inhoudt.

Waarom Erfgoedparticipatie-labs? 

De waarde en de maatschappelijke rol van erfgoed veranderen: erfgoed speelt een steeds grotere rol bij welzijn en het bevorderen van sociale cohesie. Er vindt een verschuiving plaats van top-down naar bottom-up, van kennisoverdracht naar co-creatie. Denk aan het participatief herwaarderen van museale collecties, een nieuwe leven geven aan brugwachtershuisjes en andere lege panden door lokale initiatiefnemers of het meewerken van vrijwilligers aan archeologische vondsten.

Dit heeft gevolgen voor de werkpraktijk van de erfgoedprofessional. Hoe betrek je burgers bij jouw opgave? Hoe kun jij initiatieven van anderen ondersteunen? Hoe zet je erfgoed in bij maatschappelijke vraagstukken? Hoe verzamel je verschillende perspectieven? Jouw werk verandert en dat vraagt om een andere manier van denken en werken.

Samen creëren 

In 2020 zijn we gestart met de erfgoedparticipatie-labs, onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’. Wat houdt een erfgoedparticipatie-lab in? In deze ‘praktijkwerkplaatsen’ ga je als erfgoedprofessional, samen met anderen uit de erfgoedsector, op zoek naar de antwoorden op de complexe vragen waar je nu voor staat. Je leert van en met elkaar, je helpt elkaar met casussen en doet samen ervaring op met participatie. Jullie ontdekken wat participatie inhoudt, welke (nieuwe) vaardigheden je nodig hebt en je welke middelen en methodes er zijn om participatie succesvol toe te passen in de werkpraktijk.

De resultaten van 2020 en het vervolg in 2021

In 2020 deden 88 erfgoedprofessionals mee aan vier erfgoedparticipatie-labs. De deelnemers werkten aan vier thema’s. Kijk >> hier >> voor de ervaringen van de erfgoedparticipatie-labs 2020. Na het succes van afgelopen jaar gaan we door met twee nieuwe labs vanaf mei dit jaar. Dit keer staan er twee thema’s centraal. Welke thema’s dat zijn, bepalen de deelnemers.

Wat levert meedoen aan de labs je op? 

Gedurende de looptijd van de labs (7 maanden) werk je aan je eigen casus. Je werkt samen met een maatje uit je eigen lab: jullie leren van elkaar en ondersteunen elkaar. Het is steeds experimenteren en reflecteren. En van tijd tot tijd koppelen we opgedane kennis en ervaring terug naar de groep, wat je ook weer waardevolle inbreng oplevert.

Meedoen aan een erfgoed-lab biedt je ondersteuning bij het toepassen van veranderingen in je werkpraktijk. Je ontdekt nieuwe vaardigheden en methodieken en je krijgt nieuwe inzichten. Je krijgt een kijkje in de keuken van andere erfgoedprofessionals en doet zo een schat aan informatie en inspiratie op. Daarbij benutten we ook de ‘alumni’ van 2020. Zo bouw je ook nog eens een waardevol netwerk op, waar je ook na 2021 op terug kunt vallen.

Voor wie is meedoen interessant? 

Deze labs zijn geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met erfgoedparticipatie en sociaal-maatschappelijk-gebruik van erfgoed. Dat is een brede groep: mensen die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies en die bezig zijn met erfgoed, medewerkers van musea en andere erfgoedinstellingen, medewerkers bij erfgoedhuizen en anderen voor wie erfgoedparticipatie een Ook vrijwilligers, burgerinitiatiefnemers, mensen uit sociaalmaatschappelijke organisaties zijn van harte welkom.

Het lab is gericht op erfgoedprofessionals maar als er in jouw omgeving een actieve burger of vrijwilliger is voor wie de labs ook interessant en nuttig zouden kunnen zijn, dan is het mogelijk je samen met hem of haar in te schrijven. Stuur dan deze info aan hem of haar door.

Meedoen? 

Wil je meedoen en voldoe je aan de voorwaarden? Schrijf je dan in. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met maandag 19 april. >>AANMELDEN >>

Meer informatie

Heb je vragen over de erfgoedparticipatie-labs neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.

Over de Erfgoedparticipatie-labs

De ErfgoedAcademie organiseert de labs in het kader van het programma-Faro van RCE. Onder het motto ‘leren door te doen’ onderzoekt het programma-Faro hoe burgerinitiatief en -participatie het beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Het gezamenlijk onderzoek in onze labs levert een bijdrage aan het onderzoeksprogramma van RCE. Meer informatie over het programma erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed