HomeActueel Nieuwe leergang ErfgoedFilosofie van start gegaan

Nieuwe leergang ErfgoedFilosofie van start gegaan

Gepubliceerd: dinsdag 30 maart 2021

De ErfgoedAcademie is van start gegaan met een nieuwe Leergang ErfgoedFilosofie onder leiding van studieleider Gábor Kozijn en filosoof Erik Boers. Twaalf erfgoedprofessionals gaan gedurende zes maanden in gesprek met interessante en gerenommeerde Masters. Aan bod komen onder meer: Identiteit, authenticiteit, erfgoed als doel of middel en hoe ga je om met het sectorale belang van erfgoed in integrale maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar is de leergang voor het eerst grotendeels online. 

Waarom een Leergang Erfgoedfilosofie

Gábor Kozijn is studieleider bij de leergang: ‘De rol van erfgoed in de maatschappij verandert. En dat levert voor de erfgoedprofessional een complexere opdracht op. Dan helpt het stellen van vragen en reflectie. Wanneer stel je grenzen om erfgoed te beschermen, wanneer is het verantwoord, of zelfs een goed idee, om mee te bewegen? Enkele grote thema’s vormen de inhoudelijke context van de leergang: wat is erfgoed, wie bepaalt wat erfgoed is en hoe gaan we om met erfgoed en de gelaagdheid van erfgoed. Daarnaast trainen we de cursisten in effectief redeneren.’

Reflectie en leren overtuigen

Filosoof Erik Boers vertelt wat de opleiding bijzonder maakt: ‘In deze unieke opleiding bieden wij erfgoedprofessionals reflectie op het vak, op hun eigen visie en handelen en een training in vaardig overleggen. Klopt ons beeld van de werkelijkheid? Waar is het ons eigenlijk om begonnen? Deugt wat we doen? De leergang biedt ‘Vrije Ruimte’, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de erfgoedzorgwereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat.’

Bij het trainen van de vaardigheden worden filosofische instrumenten gehanteerd, die teruggrijpen op de Vrije Kunsten uit de Oudheid: retorica, dialectica en grammatica. Zij helpen bij het gestructureerd nadenken over een visie en bij het meenemen van anderen in deze visie.

Gerenommeerde Masters uit de praktijk 

De volgende Masters uit de erfgoedpraktijk delen hun kennis met de cursisten:

Linde Egberts, Universitair docent Erfgoedstudies, vertelt over trends en ontwikkelingen in de erfgoedpraktijk.

  • Joost Tennekes, onderzoeker van Planbureau voor de Leefomgeving over de vernieuwende kijk op waarden van erfgoed.
  •  
  • Wayne Modest, inhoudelijk directeur van het Museum van Wereldculturen over ethiek en erfgoed in relatie tot koloniaal erfgoed. Hij spreekt over de twijfel als een vorm van wijsheid en de gereedschappen die je bij deze zoektocht kunt gebruiken.
  • Bernard Stikfort, beleidsregisseur Erfgoed bij de gemeente Westerveld, over Koloniën van Weldadigheid, authenticiteit in de museale collectie en museumpresentatie en authenticiteit in het historische KvW-landschap. 
  •  
  • Frank Strolenberg, programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zijn thema: Reflectie op omgang met erfgoed: is erfgoed het doel of een middel?
  • Michiel Purmer specialist erfgoed en landschap bij Natuurmonumenten. Hij spreekt over keuzes en dillema’s van het landschapsherstelplan. Het gaat om natuurontwikkeling (nieuwe laag) versus cultuurhistorie (oudere laag), de landschapsbiografische benadering als onderzoeksmethode voor het herstelplan.
  • Jan Kolen, hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed over landschapsbiografie, bespreekt de integrale visie op erfgoed. Erfgoed als sectoraal belang in integrale maatschappelijk vraagstukken: hoe werkt dat?

Verbreden, verdiepen en verbinden

Cursisten verdiepen zich tijdens de leergang verder in een thema naar keuze. Met literatuur en in de dialoog met de masters en medecursisten ervaren ze aan de hand van hun eigen vraagstuk, wat verbreden, verdiepen en verbinden betekent in de erfgoedpraktijk. Die ervaring helpt om als erfgoedprofessional beter te kunnen meebewegen in een veranderende wereld.

Meer informatie

Wil je meer weten over de leergang ErfgoedFilosofie? Kijk dan op de website van de ErfgoedAcademie