HomeActueel Nieuwe praktijkwerkplaatsen erfgoedparticipatie

Nieuwe praktijkwerkplaatsen erfgoedparticipatie

Gepubliceerd: donderdag 16 januari 2020

Erfgoed verbindt. Als we inwoners en liefhebbers actief betrekken bij ons cultureel erfgoed kan dit van grote betekenis zijn voor het waarderen, behoud en gebruik van ons erfgoed. In de komende twee jaar gaat de ErfgoedAcademie praktijkwerkplaatsen opzetten waarin erfgoedprofessionals rond het thema erfgoedparticipatie samen aan het werk gaan. In het begin van 2020 vindt er een startbijeenkomst plaats waarna de eerste praktijkwerkplaatsen kunnen beginnen.

Maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed
Erfgoedparticipatie staat centraal bij het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van participatie van, door en voor de samenleving. Niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenissen en waarden die mensen aan dat erfgoed toekennen en uitdragen. Erfgoed kan daarbij een middel zijn om maatschappelijke doelen te bereiken.

In nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties, waaronder de ErfgoedAcademie, onderzoekt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de komende jaren hoe burgerinitiatief en -participatie het beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De ErfgoedAcademie is daarbij verantwoordelijk voor het opzetten van een aantal praktijkwerkplaatsen en daarnaast voor de duurzame overdracht van kennis en vaardigheden aan het erfgoedveld.

Praktijkwerkplaatsen
In de praktijkwerkplaatsen 2020-2021 gaan professionals die te maken hebben met erfgoed aan de slag met een bepaald thema, uitdaging of vraag. 'Samen denken, samen doen en samen creƫren'' staan hierbij centraal. De deelnemers wisselen kennis en ervaringen rond erfgoedparticipatie uit en ontwikkelen werkwijzen en instrumenten waarmee overheden, erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen in de praktijk aan de slag kunnen.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de praktijkwerkplaatsen en/of aanwezig zijn bij de startbijeenkomst, volg ons dan op Facebook of LinkedIn. U kunt ook contact opnemen met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl

Meer informatie over het programma erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed via https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro.