HomeActueel 'Omdenken' noodzakelijk in energietransitie vraagstukken

'Omdenken' noodzakelijk in energietransitie vraagstukken

Gepubliceerd: vrijdag 23 maart 2018

In heel Nederland schieten de initiatieven voor zonnepaneel- en windmolenparken als paddenstoelen uit de grond. Bij de keuze voor duurzame energie staan belangen soms op gespannen voet met elkaar. In de nieuwe cursus ‘omdenken in energietransitie’ leert u van eerdere transities en krijgt u nieuwe kennis en vaardigheden om deze transitie ontspannen tegemoet te treden.

Wie kijkt naar de geschiedenis van eerdere energietransities (van turf naar kolen, van kolen naar gas), , kan daar veel uit leren. Lessen die kunnen leiden tot een meer ontspannen houding richting deze transitie. In de cursus ‘Energietransitie & ruimtelijke kwaliteit – een cursus omdenken’ krijgt u als erfgoedprofessional de benodigde 'softskills' voor het creëren van draagvlak en hoe u de faciliterende rol van erfgoed kunt benutten in belangrijke veranderingsprocessen.

De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en is één van de vier nieuwe cursussen die ontstaan is vanuit het programma Visie Erfgoed & Ruimte (VER). De cursus vindt plaats op dinsdag 7 juni 2018 in Amersfoort. U kunt zich nu al inschrijven