HomeActueel Studium generale - Duurzaam erfgoed

Studium generale - Duurzaam erfgoed

Gepubliceerd: dinsdag 08 juni 2021

Op 29 juni 2021 presenteren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de ErfgoedAcademie (EA) een online Studium Generale over verduurzaming van monumenten en gebouwd erfgoed. Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd op dinsdag 29 juni van 15.30 - 17.00 uur.

We leven in een tijdperk van transities en verduurzaming is een van onze grote opgaves. Dit gaat niet zonder ons erfgoed daarin mee te nemen. Hoe gaan wij als erfgoedsector om met deze opgave? Of: hoe zóuden wij daar mee om moeten gaan? Kan erfgoed onderdeel van de oplossing zijn? En geldt dat ook voor organisaties als de RCE, het Restauratiefonds en ErfgoedAcademie? Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal daar tijdens het eerste deel van het Studium Generale verder op ingaan.

In het tweede deel zal Vera Franken van het Rijksvastgoedbedrijf haar licht laten schijnen over hoe haar organisatie hiermee omgaat. Hoe breed wordt er gekeken naar duurzaamheid? Wat is ‘embodied energy’ en welke rol speelt dit voor de erfgoedsector in de keuzes als het gaat om monumentaal gebouwbeheer?

Eén ding is zeker: Onze monumenten hebben in het verleden al heel wat veranderingen meegemaakt. Aan ons de taak om er voor te zorgen dat ze klaar zijn om ook deze transitie weer te doorstaan.

We zien uit naar uw deelname.
Via de chat kunt u uw bijdrage leveren aan dit webinar. Kortom, een interessant webinar dat u niet mag missen!

Aanmelden kan via deze link

Studium generale - Duurzaam erfgoed