HomeActueel Nieuwe bestuursleden gezocht

Nieuwe bestuursleden gezocht

Gepubliceerd: dinsdag 09 november 2021

De Victor de Stuersstichting/ErfgoedAcademie is op zoek naar twee nieuwe bestuurders:

 • Bestuurslid met financieel economische achtergrond en
 • Bestuurslid met een achtergrond in restauratie en herbestemmen.

De Victor de Stuersstichting is een not for profit organisatie met een publieke opdracht en ideële doelstelling: door het overdragen van kennis en het aanleren van vaardigheden het erfgoedveld ondersteunen en beter laten functioneren in hun praktijk. Dit doet de Victor de Stuersstichting via de ErfgoedAcademie. De ErfgoedAcademie is opgericht in 1986 door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De ErfgoedAcademie bevindt zich in een dynamische periode. Op dit moment is de ErfgoedAcademie bezig een professionaliseringsslag te maken op het gebied van mensen en processen, terwijl we tegelijkertijd voor de opgave staan om te groeien en te ontwikkelen in samenwerking met partners. Dit alles speelt zich af in een erfgoedveld dat continue in ontwikkeling is en een rol moet en wil spelen in de grote maatschappelijke opgaven.

Het bestuur van Victor de Stuersstichting is eindverantwoordelijk voor beleid, activiteiten, financiën en organisatie en voor het overleg met de oprichters NRF en RCE. De uitvoering en dagelijkse leiding zijn gedelegeerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit maximaal zes personen en komt circa vier keer per jaar bijeen voor een vergadering met de directie. Er wordt bestuurd op hoofdlijnen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd hebben de bestuursleden gezien de huidige dynamiek en opgaven een actieve rol als sparringpartner van de directeur en als gesprekspartner van de oprichters. Indien nodig ondersteunen zij de directie vanuit hun expertise.

ALGEMEEN PROFIEL (VOOR ALLE BESTUURSLEDEN)

 • Kennis van en affiniteit met de aard, cultuur en doelstellingen van de Stichting;
 • Affiniteit met  het besturen van (dan wel toezicht houden op) een soortgelijke stichting;
 • Ervaring op het gebied van cultural governance;
 • Kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de Stichting;
 • Het vermogen om op bestuurlijk niveau uitstekende contacten te onderhouden;
 • Beschikt over een voor haar/zijn expertise relevant netwerk;

Daarnaast vragen wij van de nieuwe bestuursleden een aantal specifieke expertises:

PROFIEL BESTUURSLID MET financieel economische ACHTERGROND

 • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring op het gebied van zakelijk en financieel management
 • Heeft gedegen kennis van organisaties en strategische ontwikkeling binnen een complex veld van stakeholders en de werkvormen die daarbij horen.
 • Bereidheid om samen met de directeur de halfjaarlijkse financiële gesprekken met de subsidiepartners te voeren.
 • Bereidheid om de functie van penningmeester op zich te nemen

PROFIEL BESTUURSLID MET ACHTERGROND in restauratie, herbestemmen en ruimtelijke inrichting

 • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring op het gebied van restauratie, herbestemmen en stedenbouwkundige en/of ruimtelijke inrichting
 • Heeft gedegen kennis van organisaties en strategische ontwikkeling binnen een complex veld van stakeholders en de werkvormen die daarbij horen.
 • Bereidheid om samen met de directeur te werken aan onderzoek naar een mogelijke fusie met andere onderwijspartners

Het bestuur van de Victor de Stuersstichting bestaat op dit moment uit:

 • Voorzitter: Joks Janssen, (sinds 8 april 2019)
 • Secretaris: Wim Manuhutu (sinds 8 april 2019),
 • Penningmeester: Marjolein Sanderman (sinds 8 april 2019)
 • Bestuurslid: Karianne Vandenbroucke (sinds 8 april 2019)

Bestuurslid Karianne Vandenbroucke treedt per 1 januari 2022 af.

De bestuurders van de Victor de Stuersstichting ontvangen vacatiegeld (€500 per jaar). Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen voor maximaal één termijn herbenoemd worden. De Stichting heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds als Founding Partners. Bij vacatures in het bestuur worden deze organisaties/instellingen niet vertegenwoordigd. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Reageren kan tot 1 december per e-mail met een motivatie en CV in 1 pdf o.v.v. sollicitatie bestuur VDS t.a.v. Maartje Voskuilen, office manager; m.voskuilen@erfgoedacademie.nl. Vragen over deze vacature kunnen naar de directeur van de ErfgoedAcademie; Yvonne Ploum, y.ploum@erfgoedacademie.nl gestuurd worden, of telefonisch gesteld worden; (06) 557 885 11. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar de benoeming van één man en één vrouw Selectie is in handen van het bestuur.