HomeDocenten Els Romeijn

Els Romeijn

Els Romeijn werkt als adviseur erfgoed en ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze adviseert over de positie van erfgoed binnen de grote ruimtelijke transities, zoals de energietransitie.

Ervaring

Els is afgestudeerd als fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht en heeft daarna een postdoctorale opleiding Milieukunde gevolgd. Via de Rijksplanologische Dienst en de Provincie Zuid-Holland is ze in 2000 bij de Rijksdienst gekomen. Daar is ze altijd werkzaam geweest in het ruimtelijke veld, betrokken bij de implementatie van Malta, de uitvoering van de m.e.r.-wetgeving waarin cultuurhistorie een plek heeft en de Handreiking Erfgoed en Ruimte.

De laatste jaren is ze vooral werkzaam op het gebied van de energietransitie en dan met name betrokken bij vraagstukken m.b.t. het opwekken van duurzame energie in het cultuurlandschap.  Meer informatie: https://erfgoedenruimte.nl/dossiers/energie

Els Romeijn