Geertje Korf

Zelfstandig erfgoed- en omgevingsprofessional
Specialisme
Fysieke leefomgeving, op het snijvlak van ruimtelijke regelgeving en erfgoed- en andere omgevingsaspecten
Social media

Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast erfgoed ook milieueffectrapportage en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet.

Geertje Korf

Met aandacht voor mijn persoonlijke passies: groen, landschap en kleinschalige en duurzame voedselvoorziening

Geertje Korf Zelfstandig erfgoed- en omgevingsprofessional

Geertje Korf studeerde in 1999 af als archeobotanisch specialist. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor Milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het ruimtelijk domein, waarbij erfgoed en ruimtelijke kwaliteit steeds centraal staan.