HomeDocenten Geertje Korf

Geertje Korf

Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast erfgoed ook milieueffectrapportage en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet.

Geertje Korf studeerde in 1999 af als archeobotanisch specialist. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor Milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het ruimtelijk domein, waarbij erfgoed en ruimtelijke kwaliteit steeds centraal staan.

Meer informatie: www.geertjekorf.nl

Geertje Korf