HomeDocenten Hugo van Velzen

Hugo van Velzen

Hugo van Velzen is partner bij Flexus AWC, een onderzoeks- en adviesbureau uit Rotterdam met een breed werkgebied. Naast cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische kennis is binnen het bureau ook expertise op het terrein van welstand en planologie aanwezig.

Ervaring

Hugo van Velzen heeft architectuur gestudeerd aan de TU Delft en heeft een brede ervaring op het gebied van restauratie, hergebruiksvraagstukken, welstandsadvisering en cultuurhistorisch onderzoek van gebouwen en gebieden. Vanuit zijn cultuurhistorische en ontwerpexpertise geeft hij onderwijs aan verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de TU Delft, afdeling RMIT en is hij lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Gooisemeren (Naarden, Bussum, Muiden, Muiderberg).

Hij is bij uiteenlopende adviseringstrajecten betrokken geweest, waaronder:
- Beschermd stadsgezicht en hierop toegesneden instrumenten: o.a. cultuurhistorische analyse en het bestemmingsplan van de binnenstad Amersfoort en Kampen
- Stedelijke transformatievraagstukken: o.a. transformatiekader Ruimtelijk Kompas Harlingen en de cultuurhistorische analyse van de Waterstad Rotterdam
- Transformatievraagstukken in het landelijk gebied: o.a. advisering i.r.t. het landelijk gebied rond de gemeente Meppel
- Herontwikkeling van erfgoed: o.a. verkenningen voor de Rotterdamse Droogdok Maatschappij

De focus van Hugo van Velzen richt zich op de actieve inzet van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bij actuele ontwikkelingen en ontwerpvraagstukken.

Meer informatie

Volg FlexusAWC op website www.flexusawc.nl of bezoek Hugo zijn pagina op Linkedin.

Hugo Velsen