HomeDocenten Jan Kolen

Jan Kolen

Sinds juli 2013 is Kolen bij Universiteit Leiden benoemd tot hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed. Deze benoeming volgt op zijn aanstelling als directeur van het LDE Center for Global Heritage and Development, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (Erasmus). Het LDE Center onderzoekt de rol van erfgoed in culturele, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen

Ervaring

Jan Kolen studeerde Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift ‘De biografie van het landschap’. Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed waarmee hij een fundamentele bijdrage leverde aan een nieuwe benadering in het landschapsonderzoek. Vanaf 2000 is deze benadering tevens toegepast in de historische geografie, het erfgoedonderzoek, het landschapsontwerp en gebiedsontwikkelingen. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar ontwikkelingen in de landschapsarcheologie, vorderingen op het terrein van de archeologische monumentenzorg en het hergebruik van erfgoed in het kader van gebiedsontwikkelingen, architectuuropgaven, het landschapsontwerp en ruimtelijke planning.

In 2000 werd Kolen aangesteld als universitair docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2005-2009 was hij bijzonder (Belvedère-)hoogleraar Erfgoed van Stad en Land, in 2007 werd hij directeur van het nieuwe onderzoeksinstituut CLUE (Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment) en in 2009 werd hij aan de VU hoogleraar voor het erfgoed en de geschiedenis van de Europese cultuurlandschappen.

Meer informatie

Bezoek de pagina op Linkedin of Academia.

Jan Kolen