HomeDocenten Jan van de Voorde

Jan van de Voorde

Jan van de Voorde is sinds 1 januari 2015 met zijn bedrijf Van de Voorde Monumentenadvies actief in het erfgoedveld.

In de periode 1970 tot 1997 werkte Jan bij de provincie Zeeland en was daarvan de laatste 20 jaar actief als beleidsmedewerker/co├Ârdinator monumentenzorg en archeologie.

In 1997 maakte Jan de overstap naar de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg, inmiddels RCE, en werd daar Regiohoofd Zuid-Nederland. Vanaf 2000 tot en met 2014 maakte hij deel uit van de directie en was daar 10 jaar plaatsvervangend directeur.

Opleiding en ervaring

Jan is gedurende de periode 1970-1977 opgeleid als bestuursambtenaar bij de Bestuursacademie en heeft daarna vooral managementopleidingen gedaan. In de periode bij de provincie Zeeland was Jan onder meer als projectleider actief bij het Monumenten Inventarisatie Project en het Monumenten Selectie Project (MIP/MSP). Organisatorische en bestuurlijke ervaring heeft hij opgedaan bij de Monumentenwacht Zeeland en het algemeen en dagelijks bestuur van de Monumentenwacht Nederland. Als waarnemer van de Minister van OCW was Jan jarenlang aanwezig bij de bestuursvergaderingen van het Nationaal Restauratiefonds.

Zowel vanuit de Provincie Zeeland, het IPO als de RCE was Jan gedurende vele jaren actief als docent en dagvoorzitter bij de cursussen Monumenten in de Praktijk, inmiddels de Erfgoedacademie.

Meer informatie

De website van Jan is www.vandevoordemonumentenadvies.nl. Ook op Twitter (@jan_voorde) en Linkedin is informatie over Jan van de Voorde te vinden.

Meer informatie over de cursussen Vergunningverlening

Jan van de Voorde