HomeDocenten Jos Bazelmans

Jos Bazelmans

Jos Bazelmans is sectorhoofd Kennis Erfgoed bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In onderzoek en onderwijs richt hij zich vooral op de cultuurpolitieke, – filosofische en financiële aspecten van erfgoedzorg. Bazelmans is lid van het bestuur van de KNAW-Waddenacademie, lid van het internationale bestuur van het Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage and Global Change en van het bestuur van CLICK-Erfgoed.  

Ervaring

Jos Bazelmans studeerde culturele antropologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en later aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel zijn kandidaats- als doctoraalexamen (specialisme Europese Antropologie) kregen het judicium cum laude.

In 1995 promoveerde  hij op ‘By Weapons Made Worthy. Lords, Retainers and Their Relationship in Beowulf. In 2000 verwierf Bazelmans een aanstelling als senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. In deze functie was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het rijksbeleid en -onderzoek op het vlak van de archeologische monumentenzorg met betrekking tot de Romeinse tijd.

Op 1 november 2006, de fusiedatum van ROB en RDMZ, trad Bazelmans als sectorhoofd Kennis Erfgoed toe tot de directie van de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Als sectorhoofd gaf hij leiding aan ca 85 onderzoekers (in vijf afdelingen) op het gebied van (de instandhouding van) het archeologische, maritiem-archeologische, landschappelijke, stedenbouwkundige en gebouwde erfgoed. Jos entameerde een invloedrijke discussie over de instandhoudingspraktijk van molens in Nederland. In 2015 – na vier reorganisaties – nam hij afscheid als directielid en keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke vakgebied: hij werd hoofd van de afdeling Archeologie van de RCE (24 fte).

Sinds 1 november 2003 is Bazelmans bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In onderzoek en onderwijs richt hij zich vooral op de cultuur-politieke, –filosofische en financiële aspecten van erfgoedzorg. Onder zijn leiding is een eerste versie van een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (www.noaa.nl) opgesteld. Bazelmans was tussen 2008 en 2014 lid van het bestuur van de KNAW-Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Meer informatie

Volg Jos Bazelmans op Twitter @josbazelmans, of bezoek zijn pagina op Linkedin.

Jos Bazelmans