Marieke van Zanten

Architectuurhistoricus
Specialisme
Innovatie
Social media

Ik ben architectuurhistoricus met een bouwhistorie achtergrond en werk voornamelijk aan het verbinden van erfgoed aan actuele opgaven zoals energietransitie, klimaat, sociaal en hoe je erfgoed hierin kun benutten. Ik werk graag interdisciplinair en daar waar het schuurt daar zit de vernieuwing.

Marieke van Zanten

Kennis die we van erfgoed hebben kunnen we gebruiken bij het zoeken naar duurzame oplossingen in huidige opgaven

Marieke van Zanten Architectuurhistoricus
  • Kennis van erfgoed en aandacht voor mensen
  • Meer dan 20 jaar ervaring in de erfgoedsector
  • Creatief
Cursisten

Werkervaring van Marieke

Bij het Keuning Instituut organiseerde ik congressen op het gebeid van landschap, hier heb ik geleerd dat als je iets wilt bereiken dat je alle factoren eromheen goed moet organiseren (of juist los moet laten). Daarna was ik als beleidsmedewerker monumenten werkzaam bij de gemeente Leeuwarden. Hier heb ik veel kennis opgebouwd over de praktijk van restauratie en kennis opdoen en onderzoek maar ook hoe je eigenaren aannemers mee moet nemen dan krijg je draagvlak en met draagvlak krijg je behoud. Bij het Oversticht ben ik adviseur cultuurhistorie. Hier heb ik veel onderzoek gedaan naar panden, infrastructuur, herbestemmingen, cultuurhistorische waardenkaarten maken, gemeentes adviseren,  projecten ontwikkelen en uitvoeren. Vanaf 2016 ontwikkel ik meer innovatieve projecten om erfgoed breder in te zetten voor huidige opgaven.

Zo ziet een cursus bij Marieke eruit

Ik heb een organische stijl van lesgeven, ik kom uit de praktijk en ben geen docent maar ik vind met groepen werken belangrijk. Je leert van elkaar van elkaars vragen en praktijk dus een geslaagde cursus dag maak je samen. Net als de experts en mijn eigen rol zijn  ook de cursisten belangrijk voor een geslaagde dag vanwege hun input, juist ook bij webinars. Uiteraard organiseren wij alles en zorgen we er zo goed mogelijk voor dag de experts en informatie aansluit bij het doel en dat er voldoende ruimte is voor dialoog . Maar je doet het samen.

Mensen vinden het vaak creatief, andere invalshoeken en goed voorbeelden en met aandacht voor de mensen. Ik zal eerlijk zijn er ook echt wel eens een moment bij die misschien net wat minder bij die ene groep dat is soms niet te voorkomen maar als ik input krijg van specifiek wensen dan komt het altijd goed.  
 

Klas van Jan