HomeDocenten Marieke van Zanten

Marieke van Zanten

Marieke van Zanten is van huis uit architectuurhistoricus, afgestudeerd aan de RuG en heeft de leslijn Bouwhistorie bij de Hogeschool Utrecht gevolgd.

Als innovator bij Het Oversticht houdt zij zich voornamelijk bezig met het verbinden van erfgoed aan nieuwe thema┬┤s. "Ik geloof in de maatschappelijke betekenis die erfgoed heeft voor de samenleving en ik ben ervan overtuigd dat cultuurhistorische kennis ingezet kan worden voor de opgaven van nu zoals nieuwe energie, krimp, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken".

"Natuurlijk gaat het bij erfgoed om beheer. Maar erfgoed heeft veel meer potentie. Erfgoed kunnen we inzetten als motor of verbinder en de kennis die we van erfgoed hebben, kunnen we gebruiken bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Ik werk dan ook graag interdisciplinair aan een thema of vraagstuk in verschillende schalen van S tot XXL. Het liefst doe ik dat bij opgaven waar het schuurt en wringt, want daarin zit vaak de vernieuwing!"

Daarnaast zet zij met anderen projecten op, zoekt zij financiering en werkt zij op verschillende plekken in het proces als aanjager, initiator, projectleider/begeleider en projectmedewerker, zoals bij ErfgoedsterrenWaterkansen KampenEnergievisie voor ErfgoedDuMo-adviesHerbestemmen.

Meer informatie over de cursussen Duurzaamheid

Marieke van Zanten