HomeDocenten Marlijn Baarveld

Marlijn Baarveld

Marlijn Baarveld is adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Ze werkt als programmaleider Transformatie van het landelijk gebied aan de verbinding tussen erfgoed en de ruimtelijke opgaven op het platteland, zoals de energietransitie.

Ervaring

Marlijn heeft Civiele Techniek en Management gestudeerd aan de Universiteit Twente. Ze is werkzaam geweest bij een advies- en ingenieursbureau als adviseur gebiedsontwikkeling en heeft een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Twente naar processtrategieĆ«n voor herontwikkeling van industrieel erfgoed in gebiedsontwikkelingsprojecten. Sinds 2014 werkt ze bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ze werkt aan projecten en programmaā€™s waarin verkent wordt hoe erfgoed een rol kan spelen in de grote ruimtelijke opgaven. De laatste jaren ligt daarbij haar focus de energietransitie en leegstand en leefbaarheid op het platteland.
Meer informatie: www.erfgoedenruimte.nl en https://www.linkedin.com/in/marlijnbaarveld

Marlijn Baarveld