HomeDocenten Masja Parleviet

Masja Parleviet

Masja Parlevliet (1973) is sinds 2009 werkzaam als gemeentearcheoloog bij de gemeente Apeldoorn. Ze heeft gestudeerd aan het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van Amsterdam, alwaar ze in 2002 afstudeerde. Al tijdens haar studie was ze werkzaam als projectarcheoloog, en later projectleider, bij het AAC/Projectenbureau, het archeologisch onderzoeksbureau dat verbonden is aan de Universiteit. Vanuit die hoedanigheid werkte ze voornamelijk op de Brabantse zandgronden.

In 2007 maakte ze de overstap naar de gemeentelijke overheid en werd de eerste regioarcheoloog van de Regio Breda. Daarbij ondersteunde ze 10 gemeenten op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg, van wettelijke taak tot publieksbereik. Over haar ervaringen in het eerste jaar als regioarcheoloog schreef ze het artikel “Regioarcheoloog van A(alburg) tot Z(undert)” (Archeobrief 12-1, maart 2008).

Sinds juli 2009 is ze de nieuwe gemeentelijk archeoloog van Apeldoorn en valt daarmee middenin het grafheuvelproject in. Binnen het project zal ze zich met name wijden aan de gemeentelijke opdracht: Het organiseren, informeren en communiceren van de publieksvriendelijke vertaling van de wetenschappelijke opbrengst van het project en de verwerking van de opgedane kennis in een goed en verantwoord monumentenzorgbeleid ten aanzien van grafheuvels.

E-mail: m.parlevliet@apeldoorn.nl

Masja Parleviet