HomeDocenten Nathalie Vossen

Nathalie Vossen

Nathalie Vossen is zelfstandig adviseur, voor (semi-)overheden, op het gebied van cultureel erfgoed en de fysieke leefomgeving.

Ervaring

Nathalie studeerde archeologie van Noordwest Europa aan de Universiteit van Amsterdam en Keltische taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Inmiddels heeft ze 20 jaar ervaring met de beleidskant van de archeologie. Eerst voor de gemeentelijke overheid, later bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij de RCE was ze senior-consulent voor de regio Zuid, later voor de regio Oost, en projectleider Ruimte voor de Rivier. In 2008 werd Nathalie directeur bij de Archeologische Monumentenwacht. Daarnaast werkte ze als zelfstandig adviseur via haar eigen adviesbureau PRO-Erfgoed. Sinds eind 2010 richt Nathalie zich volledig op haar activiteiten bij PRO-Erfgoed. Haar persoonlijke werkstijl kenmerkt zich door een positief kritische houding waarmee ze tot pragmatisch oplossingen probeert te komen. Liefst met een gezonde dosis humor.

Door haar dagelijkse advieswerk voor overheden (rijk, provincie en gemeente) is Nathalie goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van erfgoed en de fysieke leefomgeving en vooral de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Daarbij denkt ze liever in mogelijkheden dan in belemmeringen. Ze vindt het belangrijk op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op beide vakgebieden, waarbij het zwaartepunt bij het erfgoed en vooral de archeologie ligt. 

Omdat ze een passie heeft voor haar vak én ze het belangrijk vindt om zichzelf als ondernemer verder te ontwikkelen, is Nathalie al jaren lid van de Vereniging Ondernemers in Archeologie. Sinds twee jaar als bestuurslid en vanaf maart 2017 als voorzitter.

Meer informatie

Kijk op de Facebook-pagina van PRO-Erfgoed of het LinkedIn-profiel van Nathalie. 

Nathalie Vossen