HomeDocenten Paul Meurs

Paul Meurs

Paul Meurs is partner bij SteenhuisMeurs BV, een onderzoeksbureau in Schiedam dat zich richt op de transformatie van de bestaande stad. Hij is tevens eigenaar van Urban Fabric, een bureau dat zich focust op onderzoek en advies over stedelijk erfgoed en culturele uitwisselingsprojecten tussen Nederland en Brazilië.

Ervaring

Paul Meurs heeft architectuur gestudeerd aan de TU Delft en aan de VU Amsterdam en is als architectuurhistoricus gepromoveerd op ‘de moderne historische stad, ontwerpen voor vernieuwing en behoud’.

Sinds 2006 is hij deeltijd hoogleraar (leerstoel restauratie en transformatie) bij de afdeling RMIT van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In het onderzoeksprogramma werkt hij aan onderzoek over grote interventieopgaven (Zonnestraal, Rijksmuseum), de gebiedsgerichte monumentenzorg en werelderfgoed.

Paul Meurs richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Paul Meurs is supervisor verdubbeling Oosterpark (Amsterdam) en is sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven, sinds 2009 bij de doorontwikkeling van Zaanse Schans en sinds 2009 bij de modernisering van de Tuinstadwijk in Leiden.

Sinds 2011 is Paul Meurs lid van het bestuur van de Victor de Stuersstichting, de stichting die verantwoordelijk is voor de activiteiten van de Erfgoedacademie.

Meer informatie

Volg adviesbureau SteenhuisMeurs op Twitter @SteenhuisMeurs of bezoek zijn pagina op Linkedin.

Paul Meurs