HomeDocenten Sandra Hovens

Sandra Hovens

Sandra Hovens werkt voor de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort. Als restauratiearchitect adviseert zij het gemeentebestuur en de Amersfoortse monumenteneigenaren over alles wat te maken heeft met het gebouwd erfgoed. Amersfoort is een monumentenstad met een middeleeuwse kern die is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Ook buiten de binnenstad zijn er veel monumentale panden en gebieden.

In haar werk is het belangrijk om de ‘erfgoedbelangen’ te verbinden met nieuwe ontwikkelingen in de stad. Een integrale aanpak maakt het mogelijk om het erfgoed in te zetten voor de identiteit en de aantrekkelijkheid van de historische stad. Een actieve en faciliterende rol van de gemeente is daarbij belangrijk, met initiatieven die zijn gericht op kwaliteitsverbetering. Als aanspreekpunt voor monumenteneigenaren is het doel om (nieuwe) monumenteneigenaren in een vroeg stadium te informeren, enthousiasmeren en adviseren, zodat de formele plantoetsings- en vergunningprocedure bij herbestemming of verbouwing van monumenten daarna vlot kan worden doorlopen.

Ervaring

Sandra is in 1992 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar studie Bouwkunde heeft zij zich gespecialiseerd in monumentenzorg en restauratie. Na eerst werkzaam te zijn geweest bij een architectenbureau, is zij nu ruim 20 jaar in dienst van de gemeente Amersfoort. In deze periode heeft diverse aanvullende (erfgoed)opleidingen en cursussen gevolgd.

Sandra Hovens