Home ErfgoedAcademie

ErfgoedAcademie

De ErfgoedAcademie is een activiteit van de Victor de Stuersstichting. Deze stichting (initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds) heeft als doelstelling: het genereren, verzamelen, delen en verspreiden van kennis over de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Via de ErfgoedAcademie geeft de stichting invulling aan haar doelstelling. Het programma-aanbod van de ErfgoedAcademie bestaat op dit moment uit praktijkgerichte cursussen (ook incompany), netwerkbijeenkomsten, de meerdaagse Leergang Erfgoedfilosifie en cursusdagen voor de Academie voor Vastgoed.

Programmacommissie

De programmacommissie is de voelspriet van de ErfgoedAcademie. De leden adviseren directie en coördinatoren van de ErfgoedAcademie over de behoeften die er leven in de praktijk en de vertaling daarvan in een relevant cursusaanbod. De programmacommisie bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Monumentenwacht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, Gemeentes en Provincies en uit vertegenwoordigers rond specifieke thema’s zoals onder meer Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten.


Deskundige docenten uit de praktijk

De ErfgoedAcademie werkt samen met docenten en Masters van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, uit diverse gemeenten en provincies, andere erfgoedorganisaties en universiteiten. Zij zijn deskundige en bevlogen professionals met specifieke kennis en ervaring op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Zo bieden zij niet alleen actuele theoretische inzichten, maar zijn zij juist ook in staat om de verbinding met en vertaling naar de praktijk te maken. Dit betekent dat u nieuwe kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk in uw eigen werk leert toepassen.

De ErfgoedAcademie selecteert de docenten op inhoudelijke kennis en didactische vaardigheden. Elke cursusdag en Leergang kent een evaluatie op inhoud, sprekers en organisatie. We trainen onze vaste docenten onder het motto ‘van goed naar beter’. Op deze wijze borgen wij de kwaliteit van onze docenten.

Bestuur

Het stichtingsbestuur van de ErfgoedAcademie is bestuurlijk verantwoordelijk. Zij bewaken de uitgangspunten en ambities, houden zicht op de financiën van de Academie en bepalen de verantwoordelijkheden van de programmacommissie. Zij geeft prioriteiten aan de uitgangspunten voor het programma-aanbod en zorgt voor afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Restauratiefonds. Het bestuur bestaat uit de heer dr.ir.J. (Joks) Janssen, mevrouw M. (Marjolein) Sanderman, de heer W.R. (Wouter) Terpstra, A. (Ann-Katrin) Adolph en de heer W. (Wim) Manuhutu.