ErfgoedOntmoeting

Onder de naam ‘Erfgoedontmoeting’ organiseert de ErfgoedAcademie twee keer per jaar een ontmoeting van/voor ErfgoedAcademie-leden (met het behalen van het certificaat van de cursus Erfgoedfilosofie wordt men lid van de erfgoedacademie) rond een specifiek erfgoedthema. Het doel van deze ontmoetingen is tweeledig: het onder de aandacht brengen van vakinhoudelijke ontwikkelingen en een moment voor leden om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en het eigen denken aan te scherpen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 10 juni 2016

Thema: 'herbestemming en de economische waarde van cultureelerfgoed'
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

Centraal op deze Erfgoedontmoeting staat de vraag: wanneer ziet men bij een herbestemmingsproject de economische waarde van cultureel erfgoed in en hoe kun je dat beïnvloeden? 

Jos Bazelmans (RCE/Vrije Universiteit) gaf een korte inleiding over ‘Geld & erfgoed. Onder andere werd gesproken over de verschillende betekenissen van geld  in de 4 domeinen ‘Staat’, ‘Markt’, ‘Familie’ en ‘Civil Society’ en hoe geld van het ene domein in het andere komt. Na deze inleiding kwam de praktijk aan bod. Alumni Peter Rutten en Paul Schaapman presenteerde ieder een herbestemmingscasus met daaraan gekoppeld vragen die werden besproken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 8 januari 2016

Thema: 'Krimp en erfgoed’
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

De erfgoedontmoeting van 8 januari was gekoppeld aan de afsluiting van de 7e leergang ErfgoedFilosofie. Drie kersverse erfgoedacademieleden Hermien de Bruijn, Nanette de Jong en Liesbeth Theunissen opende met presentaties over respectievelijk: ‘erfgoed als factor in het sociale domein’, ‘een pleidooi voor patina en imperfectie’ en ‘de zoektocht naar het momentum voor bescherming van archeologisch erfgoed’. Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, sprak vervolgens de jaarlijkse Erfgoedacademielezing uit over ‘Krimp en Erfgoed’. Aansluitend gingen de leden in gesprek over o.a. de vraag of krimp voor erfgoed (en voor de kwaliteit van de leefomgeving), vooral een bedreiging of een kans is en over hoe de erfgoedsector zich mengt in dit debat.

Klik hier en luister naar de lezing van Hans Renes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ErfgoedOntmoeting 9 januari 2015

Thema: 'Ontwerpen met erfgoed?’
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

De ErfgoedOntmoeting was gekoppeld aan de afsluiting van de 6e leergang ErfgoedFilosofie en startte met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van presentaties van drie nieuwe Erfgoedacademieleden: Victor van der Hidde, Edmond Staal en Bill Wei. Vervolgens sprak Eric Luiten, rijksadviseur voor landschap en water, de 3e ErfgoedAcademie-lezing uit over 'Ontwerpen met erfgoed’.

Aansluitend gingen de leden met elkaar en met Eric Luiten in gesprek over zaken als: waar komt die collectieve interesse in geschiedenis vandaan?, het spanningsveld tussen waarde stellen en waarde creëren, welke positie neem ik in ten opzichte van het verleden? En het belang van duiden van essenties door cultuurhistorici  voor een goede samenwerking/vertaling naar het ontwerp(er).

Kijk hier
en luister naar de lezing van Eric Luiten

Eric luijten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ErfgoedOntmoeting 13 juni 2014

Thema: ‘Toestaan van verval’
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

Het thema  van deze Erfgoedontmoeting was ‘toestaan van verval’. Als erfgoedzorgers zijn we vooral gericht op de zorg voor het erfgoed, waarbij het behoud ervan een centrale plaats inneemt. Maar  er zijn ook situaties waarbij verval/ruïnevorming ook een optie is. Hoe gaan wij als erfgoedzorgers daarmee om?, wanneer staan we verval toe en wanneer niet? en met welke argumenten.

Michiel Purmer (Natuurmonumenten) gaf een korte inleiding vanuit zijn werkpraktijk op dit thema, waarna we met hem in gesprek gaan onder leiding van Erik Boers. Na de pauze wordt aan de hand van de casus Meerenberg (ingebracht door Paul Schaapman van de gemeente Bloemendaal) het onderwerp verder verkend.

Lees hier het verslag van de ErfgoedOntmoeting

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ErfgoedOntmoeting 10 januari 2014

Thema: 'De waarde van erfgoed: schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

De ErfgoedOntmoeting was gekoppeld aan de afsluiting van de 5e leergang ErfgoedFilosofie. De ErfgoedOntmoeting startte met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van presentaties van vier nieuwe Erfgoedacademieleden: Connie Rijbroek, Leo Adriaanse, Iris Dik en Lotte van den Berg .

Vervolgens sprak prof. dr. Jos Bazelmans de 2e ErfgoedAcademie-lezing uit over 'De waarde van erfgoed: schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’ De intellectuele en maatschappelijke context van de waardering van erfgoed met de daaraan gekoppelde drieslag schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde stond in de lezing centraal. Aansluitend gingen de leden met elkaar en met Jos Bazelmans in gesprek over de herformulering van deze drieslag, die actueel is in het kader van de nieuwe erfgoedwet.

De conclusie van Jos Bazelmans naar aanleiding van de gesprekken was: ‘Erfgoed vertegenwoordigt waarde in meervoud. Het heeft financiële en economische waarde. Erfgoed verdient onze zorg omdat het betekenis heeft voor onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek, schoonheid biedt en staat voor de historische herinnering. Erfgoed onderscheidt en bindt (ons) samen, biedt inspiratie en vormt een bouwsteen voor de toekomst.’

 

Klikt u hier voor het filmpje met de presentatie van prof. dr. J. (Jos) Bazelmans. En kijk naar onze uitgebreide foto-impressie.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Erfgoedontmoeting 14 juni 2013

Thema: ‘Wat is een goed advies'
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort

Adviseren doen we allemaal, ieder vanuit een eigen rol en werkpraktijk. Deze erfgoedontmoeting stonden kennisuitwisseling en oefenen met de vrije kunsten rond het thema 'Wat is een goed advies' centraal.
Na een gloedvol betoog van academielid Vincent Voorhoeve als opstap, gingen de leden van de erfgoedacademie op zoek naar de essenties van een goed advies.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Erfgoedontmoeting 25 januari 2013

Thema: ‘Burgerbetrokkenheid en erfgoed’
Locatie: Stadscafé de Observant te Amersfoort


Het middagprogramma start met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van de presentatie van een aantal Meesterwerken door nieuwe Erfgoedacademieleden. Hierna spreekt prof. dr. ir. Joks Janssen de 1e Erfgoedacademielezing uit over 'burgerbetrokkenheid en erfgoed' gevolgd door een verdiepend gesprek hierover onder leiding van Erik Boers.

Klikt u hier Erfgoedacademielezing door prof. dr. ir. Joks Janssen

 

 
Leergang Erfgoedfilosofie
  • reflectie op de professie en de eigen praktijk
  • gerenomeerde masters
  • training in vaardigheden
  • min. HBO en 5 jaar praktijkervaring