Home Terugblik

Terugblik

Onder de naam ‘Erfgoedontmoeting’ organiseert de ErfgoedAcademie twee keer per jaar een ontmoeting van/voor ErfgoedAcademie-leden (met het behalen van het certificaat van de cursus Erfgoedfilosofie wordt men lid van de erfgoedacademie) rond een specifiek erfgoedthema. Het doel van deze ontmoetingen is tweeledig: het onder de aandacht brengen van vakinhoudelijke ontwikkelingen en een moment voor leden om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en het eigen denken aan te scherpen. 

Hieronder treft u een overzicht van de afgelopen jaren.

ErfgoedOntmoeting 18 januari 2019

Thema: 'Interventie-ethiek. Omgaan met onzekerheid'

Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sprak dit jaar de Erfgoedacademie-lezing uit onder de titel Interventie-ethiek. Een dilemma vraagt om een keuze, niet om meer kennis’. Na een korte reflectie van Paul Meurs en Jos Bazelmans, masters van de ErfgoedAcademie, gingen de leden met elkaar en met Frank Strolenberg in gesprek.  

De lezing van Frank Strolenberg is in twee delen terug te zien via Youtube. Klik hier voor deel 1 (35 min) en klik hier voor deel 2 (15 min). 


ErfgoedOntmoeting 19 januari 2018

Thema: 'Erfgoed en ondernemerschap'

Deze Erfgoedontmoeting opende met een Openbaar Dispuut aan de hand van presentaties van 3 nieuwe Erfgoedacademieleden: Angelique van Oers, Paul Vesters en Simone Vermaat met presentaties over respectievelijk: ‘leidt maatwerk in de monumentenzorg tot rechtsongelijkheid?’, ‘erfgoed van de koude oorlog‘ en ‘waarom de minister een eigen collectie beheert’.
De jaarlijkse Erfgoedacademielezing stond dit jaar in het teken van ‘Erfgoed en Ondernemerschap’ en werd uitgesproken door Cathelijne Broers, directeur van de Hermitage en De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Klik op de foto en luister naar de lezing van Cathelijne Broers.


ErfgoedOntmoeting 15 juni 2017

Thema: ‘Erfgoed en de energie- en klimaatopgave’

De energieproductie in Nederland staat voor een grote opgave, de fossiele brandstoffen raken uitgeput en zijn milieuonvriendelijk. We zitten in een overgang naar een duurzame milieuvriendelijke energievoorziening. Dit heeft effecten op de inrichting van stad en land en daarmee op het erfgoed. Bij energiebesparingsmaatregelen gaat het vaak om effecten op gebouw niveau bij energieproductie gaat het vaak om effecten op een groter ruimtelijke schaal die ook landschappelijke en archeologische waarden raken.
Na een algemene inleiding op het thema door Pieter Baars van het Groenfonds zijn 2 casussen van alumni met adviesvragen besproken: Annet Hannewijk ( gemeente Middelburg) over energiebesparing in de Delftse School wijk ’t Zand en Emile Uriot (gemeente Gemert-Bakel) over energieproductie, over de inpassing van een zonneakker in het landschap.


ErfgoedOntmoeting 10 juni 2016

Thema: 'herbestemming en de economische waarde van cultureelerfgoed'

Centraal op deze Erfgoedontmoeting staat de vraag: wanneer ziet men bij een herbestemmingsproject de economische waarde van cultureel erfgoed in en hoe kun je dat beïnvloeden?
Jos Bazelmans (RCE/Vrije Universiteit) gaf een korte inleiding over ‘Geld & erfgoed. Onder andere werd gesproken over de verschillende betekenissen van geld  in de 4 domeinen ‘Staat’, ‘Markt’, ‘Familie’ en ‘Civil Society’ en hoe geld van het ene domein in het andere komt. Na deze inleiding kwam de praktijk aan bod. Alumni Peter Rutten en Paul Schaapman presenteerde ieder een herbestemmingscasus met daaraan gekoppeld vragen die werden besproken.ErfgoedOntmoeting 8 januari 2016

Thema: 'Krimp en erfgoed’

De erfgoedontmoeting van 8 januari was gekoppeld aan de afsluiting van de 7e leergang ErfgoedFilosofie. Drie kersverse erfgoedacademieleden Hermien de Bruijn, Nanette de Jong en Liesbeth Theunissen opende met presentaties over respectievelijk: ‘erfgoed als factor in het sociale domein’, ‘een pleidooi voor patina en imperfectie’ en ‘de zoektocht naar het momentum voor bescherming van archeologisch erfgoed’. Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam, sprak vervolgens de jaarlijkse Erfgoedacademielezing uit over ‘Krimp en Erfgoed’. Aansluitend gingen de leden in gesprek over o.a. de vraag of krimp voor erfgoed (en voor de kwaliteit van de leefomgeving), vooral een bedreiging of een kans is en over hoe de erfgoedsector zich mengt in dit debat. Klik op de foto en luister naar de lezing van Hans Renes.

 
ErfgoedOntmoeting 9 januari 2015

Thema: 'Ontwerpen met erfgoed?’

De ErfgoedOntmoeting was gekoppeld aan de afsluiting van de 6e leergang ErfgoedFilosofie en startte met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van presentaties van drie nieuwe Erfgoedacademieleden: Victor van der Hidde, Edmond Staal en Bill Wei. Vervolgens sprak Eric Luiten, rijksadviseur voor landschap en water, de 3e ErfgoedAcademie-lezing uit over 'Ontwerpen met erfgoed’.

Aansluitend gingen de leden met elkaar en met Eric Luiten in gesprek over zaken als: waar komt die collectieve interesse in geschiedenis vandaan?, het spanningsveld tussen waarde stellen en waarde creëren, welke positie neem ik in ten opzichte van het verleden? En het belang van duiden van essenties door cultuurhistorici  voor een goede samenwerking/vertaling naar het ontwerp(er). Klik op de foto en luister naar de lezing van Eric Luiten.ErfgoedOntmoeting 13 juni 2014

Thema: ‘Toestaan van verval’

Het thema  van deze Erfgoedontmoeting was ‘toestaan van verval’. Als erfgoedzorgers zijn we vooral gericht op de zorg voor het erfgoed, waarbij het behoud ervan een centrale plaats inneemt. Maar  er zijn ook situaties waarbij verval/ruïnevorming ook een optie is. Hoe gaan wij als erfgoedzorgers daarmee om?, wanneer staan we verval toe en wanneer niet? en met welke argumenten.
Michiel Purmer (Natuurmonumenten) gaf een korte inleiding vanuit zijn werkpraktijk op dit thema, waarna we met hem in gesprek gaan onder leiding van Erik Boers. Na de pauze wordt aan de hand van de casus Meerenberg (ingebracht door Paul Schaapman van de gemeente Bloemendaal) het onderwerp verder verkend.


ErfgoedOntmoeting 10 januari 2014

Thema: 'De waarde van erfgoed: schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’

De ErfgoedOntmoeting was gekoppeld aan de afsluiting van de 5e leergang ErfgoedFilosofie. De ErfgoedOntmoeting startte met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van presentaties van vier nieuwe Erfgoedacademieleden: Connie Rijbroek, Leo Adriaanse, Iris Dik en Lotte van den Berg.
Vervolgens sprak prof. dr. Jos Bazelmans de 2e ErfgoedAcademie-lezing uit over 'De waarde van erfgoed: schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde?’ De intellectuele en maatschappelijke context van de waardering van erfgoed met de daaraan gekoppelde drieslag schoonheid, wetenschappelijke betekenis en cultuurhistorische waarde stond in de lezing centraal. Aansluitend gingen de leden met elkaar en met Jos Bazelmans in gesprek over de herformulering van deze drieslag, die actueel is in het kader van de nieuwe erfgoedwet.
De conclusie van Jos Bazelmans naar aanleiding van de gesprekken was: ‘Erfgoed vertegenwoordigt waarde in meervoud. Het heeft financiële en economische waarde. Erfgoed verdient onze zorg omdat het betekenis heeft voor onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek, schoonheid biedt en staat voor de historische herinnering. Erfgoed onderscheidt en bindt (ons) samen, biedt inspiratie en vormt een bouwsteen voor de toekomst.’

Kijk hier voor een foto-impressieErfgoedOntmoeting 14 juni 2013

Thema: ‘Wat is een goed advies'

Adviseren doen we allemaal, ieder vanuit een eigen rol en werkpraktijk. Deze ErfgoedOntmoeting stonden kennisuitwisseling en oefenen met de vrije kunsten rond het thema 'Wat is een goed advies' centraal.
Na een gloedvol betoog van academielid Vincent Voorhoeve als opstap, gingen de leden van de ErfgoedAcademie op zoek naar de essenties van een goed advies.


Erfgoedontmoeting 25 januari 2013

Thema: ‘Burgerbetrokkenheid en erfgoed’

Het middagprogramma start met een Openbaar Dispuut naar aanleiding van de presentatie van een aantal Meesterwerken door nieuwe Erfgoedacademieleden. Hierna spreekt prof. dr. ir. Joks Janssen de 1e Erfgoedacademielezing uit over 'burgerbetrokkenheid en erfgoed' gevolgd door een verdiepend gesprek hierover onder leiding van Erik Boers.