Home LAB 3: Participatie en inclusie

LAB 3: Participatie en inclusie

Erfgoed is van ons allemaal
Erfgoed (gebouwen, landschappen, archeologische vindplaatsen, collecties) is van en voor ons allemaal. Iedereen mag meedoen, maar kan iedereen meedoen? Veel erfgoedprofessionals herkennen de situatie waarin alleen de ‘usual suspects’ meedoen. Hoe zorgen we ervoor dat we meer én andere mensen kunnen betrekken bij erfgoed? Hoe kunnen participatietrajecten erfgoed inclusiever maken?

Nieuwe doelgroepen en duurzame relaties
Erfgoed is van en voor ons allemaal ongeacht culturele en sociale achtergrond, leeftijd of beperking. Welke belemmeringen en drempels moeten we wegnemen? Sommige erfgoedprofessionals hebben al projecten of programma’s uitgevoerd, waarbij ze nieuwe doelgroepen bereiken zoals jongeren of dove en slechthorende mensen. Vaak werken ze daarbij samen met maatschappelijke organisaties of vertegenwoordigers van die gemeenschappen. Maar hoe borg je die projecten en de resultaten duurzaam? Hoe blijf je niet eenmalig, maar structureel luisteren naar en reageren op verschillende doelgroepen? Hou bouw en onderhoud je duurzame relaties?

De reflectieposter helpt jou en je collega’s over deze cruciale vragen na te denken.

Erfgoed van, voor en door iedereen: een ontdekkingstocht in de praktijk

Erfgoed is van en voor ons allemaal. Deze poster is een verzameling van persoonlijke perspectieven en reflecties van de deelnemers van het erfgoedparticipatielab met thema participatie en inclusie. In dit lab kwam een groep erfgoedprofessionals (werkzaam bij verschillende typen organisaties en bezig met diverse erfgoeddomeinen) samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Het leren rond dit thema is nooit af. De wereld en de samenleving veranderen en zo moet de praktijk blijven veranderen. Door het delen van deze inzichten en prikkelende vragen, worden jullie uitgenodigd om op je eigen praktijk te reflecteren en verder te gaan met een eigen zoektocht rond het thema. Wat is participatie, wat verstaan we onder inclusie? Waarom zijn participatie en inclusie belangrijke thema’s?

Hoe kun je de poster gebruiken?

Hang de poster op kantoor waar je collega’s het kunnen lezen, maak er gebruik van in meetings met collega’s of gebruik het als inspiratie voor je eigen projecten en initiatieven.

Poster: Erfgoed van, voor en door iedereen: een ontdekkingstocht in de praktijk


>> Terug naar de Erfgoedparticipatie-labs startpagina.