Home LAB 4: Identiteit en ruimtelijke kwaliteit

LAB 4: Identiteit en ruimtelijke kwaliteit

Erfgoed en leefomgeving
Erfgoed speelt een belangrijke rol bij de identiteit van of in het verhaal van een bepaalde plek. Het kan dan gaan om gebouwd erfgoed, landschappen, tradities en cultuuruitingen. De Omgevingswet vraagt dat we alle aspecten van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang brengen, inclusief cultureel erfgoed, zoals monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen.

Co-creatie en toekomstvisies
Hoe betrek je de samenleving bij het maken van toekomstvisies? Hoe kunnen kennis en de inzichten van bewoners en gebiedsgebruikers helpen bij de verbetering van de leefomgeving en vraagstukken rond bijvoorbeeld stadsvernieuwing? Hoe stimuleer en ondersteun je initiatiefnemers? Wie bepaalt wat de ‘kernkwaliteiten’ van een plek zijn? Hoe gaan we om met meerdere identiteiten en demografische veranderingen?

De schatkaarten bieden hulp bij deze kwesties.

Schatkaarten: inzichten voor erfgoedparticipatie – identiteit en ruimtelijke kwaliteit

Hoe maken we toekomstvisies met en door de samenleving? Hoe kunnen kennis en de inzichten van bewoners en gebiedsgebruikers helpen bij de verbetering van de leefomgeving en vraagstukken rond bijvoorbeeld stadsvernieuwing? Wie bepaalt wat de ‘kernkwaliteiten’ van een plek zijn? Hoe gaan we om met meerdere identiteiten en demografische veranderingen?

In het erfgoedparticipatie-lab Identiteit en Ruimtelijke Kwaliteit is een groep erfgoedprofessionals aan de slag gegaan om de antwoorden voor deze vragen te onderzoeken. Deze kaarten zijn bedoeld om andere erfgoedprofessionals (en andere mensen bezig met erfgoedparticipatie) aan het denken te zetten en te inspireren. De kaarten reflecteren de inzichten en praktijkvoorbeelden van de deelnemers aan het lab. Het leren gaat door, het is nooit af. De groep nodigt je uit om je eigen zoektocht te beginnen of verder op je werk te reflecteren.

Hoe kun je deze kaarten gebruiken?

 Sta je aan het begin van een nieuw project? Loop je vast in een traject? Zoek je meer tips, tools, ideeën voor je initiatief? Pak een kaart om je te laten inspireren! Er zitten extra kaarten in zodat je je eigen inzichten en tips kunt toevoegen.

Inzichten voor erfgoedparticipatie - identiteit en ruimtelijke kwaliteit


>> Terug naar de Erfgoedparticipatie-labs startpagina.