Home Labs

Labs

Erfgoedparticipatie-labs: participatie in de praktijk


Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie drie erfgoedparticipatie-labs; praktijkwerkplaatsen voor erfgoedprofessionals. Kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan in deze labs centraal. Ieder erfgoedparticipatie-lab komt, gedurende een periode van zes maanden, zes keer bij elkaar*. U leert van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden u in kunt zetten om uw doel te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe u deze toe kunt passen in uw dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in de labs. Er is ruimte voor 25 deelnemers per lab.

* vanwege het corona-virus is het nog niet bekend of de labs fysiek of online plaatsvinden.

Waarom deze labs?

Participatie is niet alleen een vaste pijler onder de nieuwe Omgevingswet. Het speelt ook een grote rol als het gaat om de waardering van cultureel erfgoed. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen. Maar hoe werkt u met inwoners samen bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Hoe kunt u erfgoed inzetten als middel in maatschappelijke vraagstukken? Welke knelpunten komt u daarbij tegen en hoe zouden wij van elkaar kunnen leren en gezamenlijk onze werkpraktijk kunnen versterken?

Voor wie?

De labs zijn bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is. Iedereen, of u nou veel of weinig ervaring met erfgoedparticipatie heeft, is van harte welkom.

.

Leertraject erfgoedparticipatie-labs 

 • Vrijdag 27 maart 2020 - Centrale mail. Alle informatie over Faro en Erfgoedparticipatie-labs staat op onze eventpagina.
  • Uitleg over het programma Faro
  • Uitleg over erfgoedparticipatie-labs  
  • Link naar online forum Erfgoedparticipatie-labs
 • Vrijdag 27 maart - woensdag 1 april:  online discussie platform geopend
  • Kennis en ervaring delen over diverse participatie-onderwerpen
  • Speciale discussie-uren
 • Donderdag 2 april: samen bepalen 3 belangrijkste thema's 
  • Thema's labs bekend
  • Inschrijven erfgoedparticipatie-labs
 • Mei 2020 - start 3 labs  Hoe deze labs doorgang vinden is nog niet bekend: online of via fysieke bijeenkomsten.  Wij houden u hiervan op de hoogte.
  • Startbijeenkomsten maandag 11 mei, dinsdag 19 mei of woensdag 20 mei in Amersfoort (dagdeel; je kiest voor één lab)
  • Kennismaken
  • Thema, kennis en ervaring in kaart brengen
 • Juni - oktober 2020 - drie labs aan het werk (5 bijeenkomsten, tijdsduur: dagdeel)
  • De data en locaties bepaal je samen met je deelnemers uit je lab. Data en locaties zijn daarom nog niet bekend.
  • Zelf aan de slag in de eigen praktijk
  • Terugkoppeling naar en samenwerking met de groep
  • Excursies, intervisiesessies, trainingsessies door het land op locatie bij de deelnemers
  • Opleveren resultaten voor kennisoverdracht naar het veld
 • November 2020 - Centrale slotbijeenkomst van alle labs

Kosten erfgoedparticipatie-labs

Deelname aan een erfgoedparticipatie-lab is gratis. 

Vorm erfgoedparticipatie-labs

Hoe deze labs doorgang vinden is nog niet bekend: online of via fysieke bijeenkomsten. Indien fysiek dan vinden de werkbijeenkomsten in de labs plaats op verschillende locaties door heel Nederland.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs en wat u hier kunt leren? Op vrijdag 27 maart  is deze informatie voor u hier online beschikbaar.  Heeft u vragen over het online forum of de erfgoedparticipatie-labs neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.

Deze erfgoedparticipatie-labs organiseert de ErfgoedAcademie in het  kader van het programma Faro/erfgoedparticipatie. Meer informatie over het Programma Erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed