Home Labs

Labs

Erfgoedparticipatie-labs: participatie in de praktijk


Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie drie erfgoedparticipatie-labs; praktijkwerkplaatsen voor erfgoedprofessionals. Kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan in deze labs centraal. Iedere erfgoedparticipatie-lab komt, gedurende een periode van zes maanden, zes keer bij elkaar. U leert van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden u in kunt zetten om uw doel te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe u deze toe kunt passen in uw dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in de labs. Er is ruimte voor 25 deelnemers per lab.


Waarom deze labs?

Participatie is niet alleen een vaste pijler onder de nieuwe Omgevingswet. Het speelt ook een grote rol als het gaat om de waardering van cultureel erfgoed. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen. Maar hoe betrekt u inwoners bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Hoe kunt u erfgoed inzetten als middel in maatschappelijke vraagstukken? Welke knelpunten komt u daarbij tegen en hoe zouden wij van elkaar kunnen leren en gezamenlijk onze werkpraktijk kunnen versterken?

Voor wie?

De labs zijn bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is. Iedereen met veel of weinig ervaring met erfgoedparticipatie is van harte welkom.

Leertraject erfgoedparticipatie-labs 

 • Vrijdag 27 maart 2020 - Centrale bijeenkomst (max. 145 participanten)
  • Uitleg over erfgoedparticipatie-labs  en samen benoemen van thema’s
  • Inschrijven voor erfgoedparticipatie-labs
 • April/mei 2020 - Startbijeenkomsten per erfgoedparticipatie-labs: een kennismaking (maximaal 25 deelnemers per lab, tijdsduur dagdeel)
  • Kennismaken
  • Thema, kennis en ervaring in kaart brengen
 • Juni - oktober 2020 - drie labs aan het werk (5 bijeenkomsten, tijdsduur: dagdeel)
  • Zelf aan de slag in de eigen praktijk
  • Terugkoppeling naar en samenwerking met de groep
  • Excursies, intervisiesessies, trainingsessies door het land op locatie bij de deelnemers
  • Opleveren resultaten voor kennisoverdracht naar het veld
 • November 2020 - Centrale slotbijeenkomst van alle labs

Kosten erfgoedparticipatie-labs

Deelname aan een erfgoedparticipatie-lab is gratis. De werkbijeenkomsten in de labs vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.

Aanmelden gratis bijeenkomst

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs en wat u hier kunt leren? Kom dan naar de gratis bijeenkomst op vrijdag 27 maart van 11.00 - 16.00 uur bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Aanmelden kan via  deze paginaDaar vindt u meer informatie over het programma en de mogelijkheid om aan te melden. 

Meer informatie

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of de erfgoedparticipatie-labs neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.

Deze erfgoedparticipatie-labs organiseert de ErfgoedAcademie in het  kader van het programma Faro/erfgoedparticipatie. Meer informatie over het Programma Erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed