Home Labs

Labs

Erfgoedparticipatie-labs: participatie in de praktijk


Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie vier erfgoedparticipatie-labs; praktijkwerkplaatsen voor erfgoedprofessionals. Kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan in deze labs centraal. Ieder erfgoedparticipatie-lab komt, gedurende een periode van zes maanden, zes keer bij elkaar*. U leert van en met elkaar welke (nieuwe) vaardigheden u in kunt zetten om uw doel te bereiken, welke middelen en methoden er (moeten) zijn en hoe u deze toe kunt passen in uw dagelijkse praktijk. Iedere deelnemer heeft een actieve rol in de labs. In elk lab gaan 25 erfgoedprofessionals samen aan de slag. Elk lab heeft een eigen thema: 'Participatief Waarderen', 'De Burger als Expert' , 'Participatie en Inclusie' en 'Identiteit en Ruimtelijke Kwaliteit'.

* vanwege het corona-virus is het nog niet bekend of de labs fysiek of online plaatsvinden.

(De visuals en infographics zijn gemaakt door Rolf Resink en Glenn Van Der Vleuten van de Plekkenmakers)

Waarom deze labs?

Participatie is niet alleen een vaste pijler onder de nieuwe Omgevingswet. Het speelt ook een grote rol als het gaat om de waardering van cultureel erfgoed. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen. Maar hoe werkt u met inwoners samen bij belangrijke opgaven rondom erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving? Hoe kunt u erfgoed inzetten als middel in maatschappelijke vraagstukken? Welke knelpunten komt u daarbij tegen en hoe zouden wij van elkaar kunnen leren en gezamenlijk onze werkpraktijk kunnen versterken?

Voor wie?

De labs zijn bedoeld voor professionals die te maken hebben met erfgoed, met name medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies, of bij erfgoedinstellingen waar participatie een belangrijk onderwerp is. Iedereen, of u nou veel of weinig ervaring met erfgoedparticipatie heeft, is van harte welkom.

Leertraject erfgoedparticipatie-labs 

 • Vrijdag 27 maart 2020 - 3 april 2020 Erfgoedparticipatie-labs online forum (in plaats van fysieke bijeenkomst op 27 maart)
  • Kennis en ervaring delen over diverse participatie-onderwerpen met groot groep deelnemers
  • Thema’s voor de labs bepalen samen met de deelnemers
 • Mei 2020 - start 4 labs  Startbijeenkomsten
 • Juni - oktober 2020 - vier labs** aan het werk (5 bijeenkomsten, tijdsduur: dagdeel)
  • De data en locaties bepaal je samen met je deelnemers uit je lab. Data en locaties zijn daarom nog niet bekend.
  • Zelf aan de slag in de eigen praktijk
  • Terugkoppeling naar en samenwerking met de groep
  • Excursies, intervisiesessies, trainingsessies door het land op locatie bij de deelnemers
  • Opleveren resultaten voor kennisoverdracht naar het veld
 • November 2020 - Centrale slotbijeenkomst van alle labs

**Hoe deze labs doorgang vinden is nog niet bekend: online of via fysieke bijeenkomsten. 

Meer informatie


Toelichting programma Faro, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [video] - 12 min

 • door Michaela Hanssen, programmaleider programma Faro/Erfgoed & Participatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoedparticipatie-labs: participatie in de praktijk [video] - (8 min)

 • door Lorna Cruickshanks, procesbegeleider ErfgoedAcademie

Online forum Erfgoedparticipatie

Op het Erfgoedparticipatie-forum op Loomio zijn allerlei interessante links en artikelen gedeeld en hebben wij verzameld in een lijst. Hier vind je het levend en gedeeld document. Iedereen die suggesties heeft voor artikelen, toolkits, project rapportages etc. rond participatie-thema’s, kan contact opnemen met Lorna Cruickshanks via L.cruickshanks@erfgoedacademie.nl of Suzan Verschuur s.verschuur@erfgoedacademie.nl.

Kosten 

Deelname aan een erfgoedparticipatie-lab is gratis. 

Inschrijven

Inschrijven voor de erfgoedparticipatie-labs is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Op onze LinkedIn pagina delen we updates over de labs en de ervaringen van de deelnemers en informatie over projecten, interessante artikelen of andere tips.

Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs en wat u hier kunt leren? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.

Deze erfgoedparticipatie-labs organiseert de ErfgoedAcademie in het  kader van het programma Faro/erfgoedparticipatie. Meer informatie over het Programma Erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.