Home Erfgoedparticipatie-labs2020

Erfgoedparticipatie-labs2020

Erfgoedparticipatie-labs: participatie in de praktijk


Onder het motto ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ organiseert de ErfgoedAcademie in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed erfgoedparticipatie-labs; praktijkwerkplaatsen waarin kennis delen en ontwikkelen over uitdagingen of vraagstukken rondom participatie staan centraal.

Waarom deze labs?

Erfgoed brengt mensen samen en zorgt ervoor dat de omgeving, die snel verandert, vertrouwd blijft. Het Europese Verdrag van Faro benadrukt deze maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van deelname door de samenleving. Participatie is niet alleen een vaste pijler onder de nieuwe Omgevingswet. Het speelt ook een grote rol als het gaat om de waardering van cultureel erfgoed. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen. 

Erfgoedparticipatie-labs 2020

In 2020 zijn vier groepen erfgoedprofessionals op zoek gegaan naar de beste werkwijzen en methoden om erfgoedparticipatie succesvol toe te passen in de eigen werkomgeving.  In deze ontdekkingsreis stond ‘Samen denken – Samen doen - Samen creëren’ centraal. Er waren vier labs met ieder een eigen thema: 'Participatief Waarderen', 'De Burger als Expert' , 'Participatie en Inclusie' en 'Identiteit en Ruimtelijke Kwaliteit'. Gedurende het traject van zes maanden vulden de erfgoedprofessionals hun rugzak met kennis, tools en instrumenten om participatie succesvol toe te passen in de eigen werkomgeving. Lees meer over labs 2020 >>

Om deze nieuwe inzichten over te dragen aan het erfgoedveld, heeft elk lab gewerkt aan het vertalen, verwerken en vormgeven van de opgedane kennis. Met als eindresultaat een gezamenlijk eindproduct. Dit zijn stuk voor stuk prachtige eindresultaten boordevol inspiratie. 

U kunt ze hier bekijken en gebruiken in uw eigen praktijk.

  • Van erfgoed centraal naar mens centraal: De Burger als Expert (A3 poster)
  • Erfgoed van, voor en door iedereen: Een ontdekkingstocht in de praktijk (A3 poster)
  • Participatief Waarderen Bouwplaat (Planning tool)
  • Schatkaarten: Inzichten voor erfgoedparticipatie – Identiteit en Ruimtelijke Kwaliteit

Verzamellijst met links en artikelen
In de labs zijn allerlei interessante links en artikelen gedeeld. Die zijn verzameld in een levend en gedeeld document.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven? Op onze LinkedIn pagina delen we updates over de labs en de ervaringen van de deelnemers en informatie over projecten, interessante artikelen of andere tips.

Meer informatie

In 2021 krijgen de erfgoedparticipatie-labs een vervolg. Wilt u meer weten over de erfgoedparticipatie-labs of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Lorna Cruickshanks via l.cruickshanks@erfgoedacademie.nl.

Over het programma Faro Erfgoedparticipatie

De erfgoedparticipatie-labs organiseert de ErfgoedAcademie in het kader van het programma-Faro van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Meer informatie over het Programma Erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Toelichting van het programma-Faro, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [video] - 12 min 
- door Michaela Hanssen, programmaleider programma Faro/Erfgoed & Participatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed