Home Erfgoedparticipatie-labs

Erfgoedparticipatie-labs

Wil jij je als erfgoedprofessional erfgoed inzetten voor sociaal maatschappelijke doelen? Wil je de samenleving nauwer betrekken bij erfgoed? Ben je op zoek naar hoe jij erfgoedparticipatie handen en voeten kunt geven in jouw eigen werkgebied? Dan kun je gebruik maken van de ervaringen en de instrumenten die 125 erfgoedprofessionals voor jou bij elkaar hebben gebracht.

In 2020 en in 2021 heeft de ErfgoedAcademie in samenwerking met RCE een aantal Erfgoedparticipatielabs georganiseerd; praktijkwerkplaatsen waarin kennis en ervaring rond participatiethema‚Äôs werden uitgewisseld. Professionals met verschillende achtergronden uit de erfgoedsector hebben samen geleerd door te doen. De vraag hoe je allerlei belanghebbenden betrekt bij het erfgoed en ontwikkelingen in de leefomgeving stond centraal. De ervaringen met het faciliteren en stimuleren van participatie zijn vastgelegd en zijn nu samen met de geteste tools voor iedereen toegankelijk en toe te passen in de praktijk. 

Waarom Erfgoedparticipatie? 

Erfgoed brengt mensen samen en zorgt ervoor dat de leefomgeving, in een snel veranderende wereld, vertrouwd blijft. Daarmee krijgt erfgoed steeds meer een verbindende en een bredere maatschappelijke waarde. Niet de objecten en locaties op zich zijn de belangrijkste onderdelen van erfgoed, maar steeds meer de betekenissen en waarden die mensen aan dit erfgoed toekennen.

Over welk onderwerp en welke tools en methodieken wil jij meer weten?

Verder

  • Op onze LinkedIn pagina delen we updates over de labs en de ervaringen van de deelnemers en informatie over projecten, interessante artikelen of andere tips.

Het Europese Verdrag van Faro

Het Europese Verdrag van Faro wordt, naar alle waarschijnlijkheid, in 2022 door Nederland geratificeerd. Het Verdrag benadrukt de maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed en het belang van betrokkenheid van de samenleving. Denk aan het participatief herwaarderen van museale collecties, een nieuw leven geven aan brugwachtershuisjes en andere lege panden door lokale initiatiefnemers of het meewerken van vrijwilligers aan archeologische opgravingen. In de erfgoedparticipatie-labs is onderzocht wat dat betekent voor het werk van erfgoedprofessionals. De labs zijn onderdeel van het programma  erfgoedparticipatie/Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit programma wordt onderzocht hoe burgerinitiatief en -participatie het beste kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.