HomeOpleidingsaanbod Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De leerlijn en drieluik zijn bedoeld voor degene die een complete opleiding willen volgen.

In de leerlijn Erfgoedbeleid komen alle onderwerpen aan bod die u nodig heeft om een goede invulling te geven aan goed erfgoedbeleid binnen uw organisatie.

Met de drieluik Vergunningverlening willen we voldoen aan de kwaliteitscriteria, die aan overheden en (omgevings) diensten gesteld gaan worden t.a.v. goede uitvoering van de Wabo/Omgevingswet.

De drieluik over Duurzaamheid richt zich specifiek op erfgoed. Hoe kan je erfgoed verduurzamen zonder dat waarden in het geding komen? Hoe maak je goede keuzes om windmolens of zonnepanelen in historisch omgevingen in te passen? Welke overwegingen en aandachtspunten zijn daarvan bij belang?

Voor wie?

Deze dagen zijn bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij bovengenoemde thema's, zoals erfgoedbeleid, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap.