HomeOpleidingsaanbod Bijeenkomsten Actualiteiten & Ontwikkelingen

Bijeenkomsten Actualiteiten & Ontwikkelingen

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in 11 provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag praten we u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen, en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale Steunpunten monumentenzorg.

Voor wie?

Deze dag is bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema's in uw provincie, zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap.