HomeOpleidingsaanbod Erfgoedfilosofie

Erfgoedfilosofie

Bij de ruimtelijke inrichting op lokaal en regionaal niveau wordt steeds meer verwacht van u, als de erfgoedprofessional. U moet niet alleen kennis van zaken inbrengen, maar ook weten wat de ander beweegt. U moet grenzen en kaders kunnen stellen voor het behoud van het erfgoed, maar ook flexibel kunnen zijn om ruimtelijke ontwikkelingen niet te frustreren. Daarnaast moet u over object- en materiekennis beschikken en ook het erfgoedbrede belang behartigen op gebied en/of wijkniveau. Uw positie als erfgoedprofessional verschuift van ‘macht’ naar ‘gezag’. Kortom, er wordt vandaag de dag heel wat van u gevraagd.

Om aan al die verwachtingen te kunnen voldoen, heeft de ErfgoedAcademie de Leergang ErfgoedFilosofie ontwikkeld. In deze, in de erfgoedsector, unieke opleiding bieden wij u reflectie op het vak en op het eigen handelen en een training in vaardig overleggen. De leergang is een Vrije Ruimte, een vrijplaats om na te denken, samen met anderen, over hoe de erfgoedzorgwereld in elkaar zit, wat ons en anderen te doen staat, wat is het juiste, het goede. De leergang biedt ruimte om te onderzoeken welke ideeën richtinggevend zijn voor uw/onze erfgoedzorgpraktijk, en zodoende deze praktijk op een hoger niveau te tillen. Klopt het wat we doen? Waar is het ons eigenlijk om begonnen? Wat is de essentie.
 
Bij het trainen van de vaardigheden worden filosofische instrumenten gehanteerd, die teruggrijpen op de Vrije Kunsten uit de Oudheid: retorica, dialectica en grammatica.

Interesse?

Wilt u de Leergang volgen in 2022? Aanmelden kan via onderstaande link. Er worden max. 16 deelnemers toegelaten.  

Gepubliceerde essays

Met het schrijven en presenteren van een essay, een ‘Meesterwerk’ sluiten de cursisten de cursus erfgoedfilosofie af. Hieronder treft u enkele voorbeelden van essays aan die gepubliceerd zijn:

Erfgoed in Nieuw land

Erfgoed in Nieuw land

2018: Abigail Rousseau
Vliegbasis Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg

Juli 2018: Paul Vesters
Sluitende kerken en betrokken burgers

Sluitende kerken en betrokken burgers

2017: Nicole Roeterdink
Op zoek naar de nieuwe Nederlander in het erfgoed

Op zoek naar de nieuwe Nederlander in het erfgoed

2017: Marjolein Sanderman
Even geduld a.u.b. Behoud door onthouding

Even geduld a.u.b. Behoud door onthouding

2017: Renate Pekaar
'MAG HET IETSJE MINDER?'

'MAG HET IETSJE MINDER?'

2016: Nanette de Jong
Breng cultuurhistorische waarde van alle woningen in

Breng cultuurhistorische waarde van alle woningen in

2015: Victor van der Hidde
Welk verhaal boeit?

Welk verhaal boeit?

2014: Paul Schaapman
De rol van de erfgoedprofessional

De rol van de erfgoedprofessional

2013: Bart van der Vossen, Jolie Kalmijn, Lara Voerman en Monique van Drunen
Erfgoedzorg met hart en ziel

Erfgoedzorg met hart en ziel

2013: Har Kuijpers
Object of gebied, plaats of context?

Object of gebied, plaats of context?

Juli 2013: Dick de Jager
Monumenten: oud en mooi

Monumenten: oud en mooi

2012: Kees van Dam