Flevoland

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in 11 provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag praten we u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen, en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale Steunpunten monumentenzorg. Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw erfgoedcollega’s!

Dagprogramma

De dag staat meestal in het teken van een thema, zoals duurzaamheid, energietransitie, herbestemmen, de Omgevingswet etc.

We praten u bij over landelijke en regionale thema's die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Steunpunt voor Archeologie en (jonge) Monumenten in Flevoland en de Provincie aan de orde. 

Ook staat er vaak een interessante excursie op het programma. We sluiten altijd af met een lunch of een netwerkborrel. Binnenkort publiceren we het volledige programma op deze pagina.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Flevoland en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema's in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw erfgoedcollega’s!

Wanneer en waar?

De bijeenkomst vindt plaats op 18 september 2019. De locatie is nog niet bekend. U kunt zich wel alvast onder voorbehoud aanmelden. Wij informeren u per mail wanneer de definitieve locatie bekend is.

Kosten

De kosten bedragen € 150,00 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitende borrel.

Na aanmelding krijgt u toegang tot de Mijn Omgeving van de ErfgoedAcademie. 


"Het is goed je collega's uit de provincie te spreken"