HomeOpleidingsaanbod Noord-Brabant

Noord-Brabant

De netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen organiseren we in 11 provincies, veelal op een bijzondere locatie in de provincie. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het uitwisselen van die kennis is wellicht nog belangrijker. Tijdens deze dag praten we u bij over de landelijke en regionale actualiteiten en ontwikkelingen, en er is ook gelegenheid om feedback te geven vanuit de praktijk. Het programma komt tot stand in samenwerking met de provinciale Steunpunten monumentenzorg. Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw erfgoedcollega’s!

Dagprogramma

De dag staat in het teken van de impact van erfgoed voor de samenleving. In de ochtend praten we u bij over landelijke en regionale thema's die spelen rondom (duurzaam) erfgoed, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Daarin komen actuele bijdragen van onder andere de Rijksdienst, Restauratiefonds, Monumentenhuis Brabant, de provincie en onderzoeksbureau I&O Research aan bod. 

In de middag staat de impact van gebiedsontwikkeling op het programma met ervaringen van de eigenaar, gemeente provincie, inclusief interessante excursie op de Noordkade in Veghel.
We sluiten af met een netwerkborrel. Het volledige programma staat binnenkort op deze pagina. 

PROGRAMMA

09.00 uur Ontvangst met koffie/thee

09.30 uur  Welkom door wethouder mevrouw Coby van der Pas (gemeente Meierijstad)
                 Inleiding op het programma en deelnemers door dagvoorzitter Jan van de Voorde (ErfgoedAcademie)

10.00 uur  Erfgoed actualiteiten: vraaggesprek dagvoorzitter
                 met Mariëtte Pennarts (RCE), Fleur Cools (Restauratiefonds) en Har Kuijpers (provincie)

10.30 uur  Erfgoed en duurzaamheid: ESCo Brabant: wat is het en wat kunt u ermee?
                 door Aster Speckens,  provincie  Noord-Brabant

11.00 uur  Koffie/theepauze

11.15 uur  Iconen van Breda: integrale aanpak erfgoed
                 door Marc Berends, gemeente Breda

11.45 uur  Onderzoek monumentencommissies: resultaten en doorkijk naar Omgevingswet
                 door Ester Hilhorst, I&O-onderzoeker

12.15 uur  ‘Waardering’ erfgoed: dilemma’s bij herontwikkeling erfgoed vraaggesprek
                  dagvoorzitter met Martijn de Jong, Monumentenhuis Brabant

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  Impact van erfgoed bij gebiedsontwikkeling in de praktijk: ‘100 jaar Noordkade  Veghel’:
                 ervaringen eigenaar, gemeente en provincie met o.a.  Stefan van de Ven (initiatiefnemer),  
                 Arjen van den Boogaart en Mark van den Broek (gemeente Meierijstad)

15.15 uur  Koffie/theepauze

15.30 uur  Wat zijn de opbrengsten van deze dag! Interactieve terugkoppeling onder leiding van de dagvoorzitter

16.30 uur   Afsluiting met een netwerkborrel

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor alle erfgoedprofessionals, werkzaam in de provincie Noord-Brabant en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema's in uw provincie (zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap, etc.). Het is dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met uw Brabantse erfgoedcollega’s!

Wanneer en waar?

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 november in Cultuur Haven Veghel.
Wilt u meer weten over de historie en de ontwikkelingen van de CHV Noordkade kijk dan ook eens hier.  

Kosten

De kosten bedragen € 150,00 inclusief koffie/thee, lunch en afsluitende borrel.

Let op! U mag 10 dagen voorafgaand kosteloos afmelden, daarna bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd.


"Een bijzonder leuke dag waar ik altijd naar uitkijk"