HomeOpleidingsaanbod Cursus Anders werken onder de Omgevingswet

Cursus Anders werken onder de Omgevingswet

Deze aanvullende cursus is onderdeel van de cursus Omgevingswet voor erfgoedprofessionals en bestaat uit drie online bijeenkomsten op 12 en 27 mei en 3 juni. 


De stelselherziening van het omgevingsrecht, zoals vorig jaar aan bod gekomen in de cursus Omgevingswet voor erfgoedprofessionals, vraagt een andere werk- en denkwijze bij initiatiefnemers, overheden en burgers. Binnen het nieuwe omgevingsstelsel zal nadrukkelijker sprake zijn van een integrale benadering, samenwerking en afstemming m.b.t. alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Dit vraagt om een andere werkwijze en een andere houding ten opzichte van de wijze waarop nu wordt gewerkt. De vraag hierbij is: op wat voor manieren kunt u deze integrale werkwijze in uw organisatie vormgeven en hoe brengt u daarbinnen het erfgoedbelang voor het voetlicht? U leert het in deze aanvullende cursus.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Wat vraagt de Omgevingswet?
 • Welke informatiebehoeften en informatiestromen zijn er?
 • Hoe ‘Anders werken’ met informatiestromen
 • Het beoordelen en waarderen van het belang en de kwaliteit van erfgoed bij afwegingen in de fysieke leefomgeving
 • Erfgoed en beleid voor de fysieke leefomgeving

Na deze cursus kunt u:

 • Beschrijven wat de ‘geest van de Omgevingswet’ inhoudt, welke instrumenten worden ingericht om aan de doelstellingen van de omgevingswet invulling te geven (DSO-Omgevingstafel-Gemeentelijke Advies Commissie) en welke attitude hiervoor nodig is;
 • Aangeven welke processen nodig zijn voor een integraal gerichte vergunningverlening binnen uw eigen organisatie en uw eigen rol daarin beschrijven;
 • Toelichten waar binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet de vindplaats is van informatie over erfgoed en hoe de informatiestromen over erfgoedactiviteiten lopen;
 • Uw rol en inbreng concretiseren in de volgende processen binnen uw eigen organisatie:
  • in de wegwijzer (het ‘loket’ van het DSO voor burgers en bedrijven);
  • bij het informeren en adviseren van (potentiële) initiatiefnemers;
  • in de processen die voortkomen uit de participatieopgave die de Omgevingswet oplegt;
  • bij het verwerken van meldingen vanuit het Omgevingsloket;
  • tijdens vooroverlegprocessen;
  • in het vergunningproces.

Voor wie is deze cursus

Deze cursus is een vervolg op de introductiecursus Omgevingswet voor Erfgoedprofessionals uit 2020 en is voor beleidsmedewerkers van gemeenten, provincie en Rijk, die de introductiecursus én de online bijeenkomst ‘Met het oog op het DSO – de erfgoedregistratie’ van 3 maart hebben gevolgd. We verwachten een actieve deelname en tijd voor het maken van huiswerk.

Programma

Bijeenkomst 1

 • Introductie ‘Anders Werken’
 • Informatiestromen en informatiebehoefte:
 • Welke informatie is er? Hoe wordt nu informatie gedeeld in uw organisatie? Welke partijen hebben op welk moment welke erfgoedinformatie nodig? Wie is verantwoordelijk voor het ontsluiten van informatie?
 • Anders werken met informatiestromen:
 • Hoe bewerkstellig je de informatiebehoeftes? Welke andere aspecten komen hierbij kijken?
 • Uitleg werkopdracht 1

Bijeenkomst 2

 • Introductie ErfgoedAcademie
 • Terugkoppeling sessie 1
 • Bespreken werkopdracht 1
 • Beoordelen en waarderen van het belang en de kwaliteit van erfgoed bij afwegingen in de fysieke leefomgeving
 • Uitleg werkopdracht 2

Bijeenkomst 3 

 • Introductie ErfgoedAcademie
 • Terugkoppeling sessie 2
 • Bespreken werkopdracht 2
 • Erfgoed en beleid voor de fysieke leefomgeving: laat de beleidscyclus werken
 • Afsluiting

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten op 12 mei, 27 mei en 3 juni van 13.00 - 15.00 uur.

Kosten

De kosten voor deze online bijeenkomst zijn € 175,00 (excl. 21% btw) per persoon. 

Voorwaarden voor aanmelden

U kunt zich alleen aanmelden als u

 • de introductiecursus Omgevingswet voor erfgoedprofessionals* én de online bijeenkomst ‘Met het oog op het DSO – de erfgoedregistratie*’ van 3 maart heeft gevolgd.  
 • een eigen casus uit de praktijk kunt aandragen, die gedurende de cursus gebruikt zal worden als aanknopingspunt voor de ‘huiswerkopdrachten’. Met de gegevens rond deze casus gaan wij uiteraard vertrouwelijk om.
 • deze casus van tevoren kort schetst op onze Padlet (nadere instructies hieromtrent volgen)
 • tussen de bijeenkomsten (bijeenkomst 1 en bijeenkomst 2) (bijeenkomst 2 en bijeenkomst 3) ongeveer een dagdeel kunnen besteden aan de huiswerkopdracht.

*We bieden de mogelijkheid om deze cursus en online bijeenkomst terug te kijken.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts

Dick Spel

Docenten

Geertje Korf
GK milieu erfgoed ruimte