HomeOpleidingsaanbod Beekdallandschap en Erfgoed

Beekdallandschap en Erfgoed

Op 10 oktober 2019 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA een bijeenkomst over beekdallandschappen en erfgoed. De dag vormt een tweeluik met het bestuurlijke congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie' op dinsdag 15 oktober. 

Centraal staat de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar kunnen versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap.

De bijeenkomst van 10 oktober is bedoeld voor medewerkers van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook voor terreinbeheerders en erfgoedprofessionals en richt zich specifiek op beken en beekdallandschappen.

Waar en wanneer?

10 oktober te Renkum 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de diverse gebiedsopgaven rondom beken en beekdalen worden traditioneel hydrologische en ecologische analyses gemaakt. Vanuit het ‘nu’ wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor ‘morgen’.  Nieuw is om aan deze analyses een extra dimensie toe te voegen: tijd! Dit aspect kan in beeld worden gebracht door een ‘cultuur-historische systeemanalyse’ en het maken van een biografie van het beekdallandschap. In de landschapsbiografie worden de veranderingen en kwaliteiten van het landschap vanuit het verleden zichtbaar gemaakt. Dit vormt een goede basis voor de ontwerpopgave van nu en voor de afweging van belangen van betrokken partijen. Daarnaast vormt de landschapsbiografie een goede ingang voor een participatieve aanpak voor de verdere ontwikkeling van het beekdallandschap.

Wat gaan we doen?

Op de bijeenkomst van 10 oktober worden handvatten en voorbeelden gepresenteerd om een brug te slaan tussen erfgoed en waterbeheer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en tools uit het Handboek Beekherstel en Erfgoed.

Voorlopig programma

09.45 uur Welkom en ontvangst door de dagvoorzitter

10.00 uur Bekenlandschap en Erfgoed: een eerste verkenning

11.00 uur Landschapsbiografie

11.45 uur Erfgoed als motor voor burgerparticipatie

12.15 uur Lunch

13.30 uur Middagexcursie: Renkums beekdal vanuit cultuurhistorische blik

16.15 uur Afsluiting: reflectie op beekdal en dag

16.30 uur Borrel

Inschrijven gaat via de STOWA, daar kunt  u zich nu aanmelden! 


"Leer cultuur-historische kwaliteiten in te zetten als ontwikkelkracht"

Docenten

Johan Putter
Atelier voor water en Landschap