HomeOpleidingsaanbod Behoud je kerkgebouw

Behoud je kerkgebouw

Nederland is buitengewoon rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar een ander soort gebruik naast het kerkelijke.

Doel van deze cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van monumentale kerken te inspireren en handvatten te geven voor nieuwe mogelijkheden in de kerk. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te maken en hoe dit toe te passen in uw eigen lokale situatie.

Het gaat in deze cursus met name om de mogelijkheden van nevengebruik náást de eredienst en niet om herbestemmen van kerkgebouwen. 

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Beheer en exploitatie;
 • De gemeente: een belangrijke gesprekspartner in uw plannen; .
 • Strategisch plan: hoe doet u dat?
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden: verduurzaming, financiering, herinrichting, etc.
 • Reuring in de kerk: hoe bereikt u nieuw publiek?
 • Een veiligheidsplan voor uw kerk

Het DAGPROGRAMMA treft u hier. 

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Inzicht in (nieuwe) gebruiksmogelijkheden monumentale kerken, inspiratie, inzicht in het ontwikkelen van dat gebruik.
 • Kennis over visie en planvorming: hoe kom ik tot een goed plan?
 • Kennis over beheer en onderhoud: exterieur en interieur
 • Kennis over uitvoering: Inzicht in keuze om exploitatie zelf te doen, of uit te besteden;
 • Kennis over financiering: fondsenwerving, aanvragen subsidies en andere bijdragen (bv kerkennevenfunctie-lening van Nationaal Restauratiefonds);
 • Hoe communicatie in te zetten voor het aantrekken van bezoekers; 
 • Uitbreiding van uw netwerk; 
 • Kennis over kerkenvisies en hoe daar op voor te bereiden

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, professional, of als vrijwilliger. De cursusdag is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK). De cursus geeft ook gestalte aan het punt ‘Trainingen/opleidingen’ van  het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Als u tot de volgende groepen behoort, is de cursus zeker wat voor u:

 • Kerkbesturen, kerkrentmeesters, beherende stichtingen en andere eigenaren of beheerders van monumentale kerken van elke omvang, denominatie, status en periode;
 • Managers, directeuren en andere medewerkers van professionele beheerorganisaties van monumentale kerken;
 • Beheerders van de ‘werkvloer’ zoals kosters;
 • Vrijwilligers die op één of andere manier zijn verbonden aan het beheer en gebruik van monumentale kerken: van gastheren/-vrouwen tot en met concertorganisatoren;
 • Gemeenteambtenaren voor monumentenzorg/cultuur.

Waar en wanneer?

Dinsdag 10 september 2019 Lebuinuskerk te Deventer

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen € 100,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een netwerkborrel.