HomeOpleidingsaanbod Behoud je kerkgebouw

Behoud je kerkgebouw

Nederland is rijk aan religieus erfgoed en kent een grote variëteit aan gebouwen. Van kleine dorpskerken, grote stadskerken en synagogen tot kloosters en abdijen. Deze gebouwen bevinden zich overal in Nederland. Eigenaren doen hun best om deze gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar nieuw gebruik, naast het gebruik voor de eredienst.

Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van uw kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Missie en visie van uw kerk: het merk van uw kerk; 
 • De gebruiksmogelijkheden van het kerkgebouw zelf;
 • Waar is vraag naar: wat wil de omgeving van de kerk;
 • Financiën en organisatie: wat is wenselijk, mogelijk en noodzakelijk;
 • Welk aanbod kunt u bieden: wat zijn de mogelijkheden voor meervoudig gebruik.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • Kennis over visie en planvorming: hoe kom ik tot een goed plan?;
 • Kennis over de vraag: inzicht in de wensen van de ‘buitenwereld’;
 • Kennis over organisatie en uitvoering: wat doen we zelf, wat besteden we uit en wie ondersteunt ons;
 • Inzicht in eigen kansen en mogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden;
 • Uitbreiding van uw netwerk. 

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft en overweegt de kerk multifunctioneel in te zetten. We denken aan:

 • Kerkbesturen, kerkrentmeesters, beherende stichtingen en andere eigenaren of beheerders van monumentale kerken van elke omvang, denominatie, status en periode;
 • Beheerders van kerkgebouwen (kosters);
 • Vrijwilligers die op één of andere manier zijn verbonden aan het beheer en gebruik van monumentale kerken: van gastheren/-vrouwen tot en met concertorganisatoren.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK). De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Waar en wanneer?

Online sessies:
2 oktober van 10.00 - 11.30 uur
6 oktober van 10.00 - 11.30 uur

Op locatie:
13 oktober in de Geertruidskerk te Geertruidenberg van 09.00 - 16.30 uur
1 december in de Observant te Amersfoort van 13.00 - 17.00 uur.

Aanmelden

Er kunnen max. 25 deelnemers meedoen, waarvan max. 2 deelnemers per organisatie. 

Kosten

De kosten bedragen € 75,00 (ex. 21% BTW) per deelnemer.
Dit is incl. koffie/thee en lunch op locatie. 

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Docenten

Jorien Kranendijk
RCE Toekomst Religieus Erfgoed