HomeOpleidingsaanbod Behoud van monumentale interieurs en interieurensembles

Behoud van monumentale interieurs en interieurensembles

Voor deze cursus is nog geen definitieve datum vastgesteld. Heeft u interesse om deze cursus dit najaar te gaan volgen, vult u dan hier het interesseformulier in. 


De cursus bestaat uit 3 interactieve bijeenkomsten in de middag.  

Onbekend maakt onbemind, dat geldt zeker voor het erfgoed áchter de voordeur: de waardevolle monumentale interieurs en interieurelementen. Bij het behoud van monumenten gaat het niet alleen om het exterieur, maar zeker ook om het interieur van een gebouw. Soms vormen het interieur en de daarin aanwezige objecten zelfs één geheel: een interieurensemble. Over monumentale interieurs was in het verleden relatief weinig bekend. Langzamerhand komt daar verandering in en krijgen we meer kennis en daarmee ook meer erkenning en waardering voor deze interieurs.

In de cursus ‘Behoud van Interieurs’ doet u kennis op over de omgang met en de instandhouding van, monumentale interieurs en interieurensembles. U krijgt daarbij voorbeelden uit de praktijk, u oefent met uw nieuw opgedane kennis aan de hand van casussen en u maakt kennis met uw mededeelnemers en wisselt ideeën, kennis en praktijkervaringen uit.

Hierdoor kunt u uw eigen kennis met eigenaren van monumentale interieurs in uw eigen gemeente delen en hun meer het belang en de waarde van hun monumentale interieur laten inzien en begrijpen. Ook bent u in staat om een stappenplan te maken voor gemeentelijk beleid.

Met het volgen van deze cursus draagt u bij aan het behoud van meer monumentale interieurs en interieurensembles.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

  • Monumentale interieurs en interieurensembles: u herkent dit soort interieurs en kent de verscheidenheid ervan
  • Erfgoedwet: u heeft kennis van deze wet en weet hoe u naar aanleiding hiervan kunt bijdragen aan de bescherming van monumentale interieurs en interieurensembles
  • Inzicht in de voorraad en conditie in uw regio: u weet hoe u het archief kunt gebruiken om inzicht te verkrijgen in de voorraad van monumentale interieurs en interieurensembles in uw eigen regio
  • Een stappenplan: u maakt een concept stappenplan voor gemeentelijk beleid voor meer inzicht in monumentale interieurs en/of de dialoog met de eigenaar

Wat bereikt u met deze cursus?

Na het volgen van de cursus bent u nog beter in staat om de waarde van monumentale interieurs en interieurensembles te herkennen en een actieve bijdrage te leveren aan het instandhouden van dit erfgoed in uw eigen werk/leefomgeving.

Voor wie?

Deze cursus is voor startende erfgoedprofessionals of de professional die te maken krijgt met monumentale interieurs en interieurensembles. Deze cursus is speciaal voor:

  • vakspecialisten bij gemeenten, provincies en rijksoverheid;
  • Professionals zoals; adviseurs, architecten of makelaars die kennis op willen doen over monumentale interieurs.

Wanneer?

Deze cursus is online en bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten. Binnenkort worden de data gepubliceerd. 

Kosten

De kosten voor deze online bijeenkomst zijn € 375,00 (excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts

De cursus wordt o.a. gegeven door expert Harrie Schuit, interieurspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.