HomeOpleidingsaanbod Beken en erfgoed

Beken en erfgoed

De cursus Beken en Erfgoed wordt dit najaar online gegeven als interactieve webinar en een veldbijeenkomst op locatie.

Wanneer?

22 september 10.00-11.30 uur door Arne Haytsma
29 september 10.00-11.30 uur door Lorna Cruickhanks
13 oktober 10.00-11.30 uur door Johan de Putter

14 oktober – Veldbijeenkomst in 2 dagdelen (‘s ochtends van 9.00-12.00 uur of ’s middags van 13.00-16.00 uur)

Inhoud modules:

  1. Het handboek Beken en Erfgoed en de landschapsbiografie. Dit doen we aan de hand van de casus Baakse Beek. Het gaat erom de kracht van het landschap en de geschiedenis ervan (de cultuurhistorie) zo vroeg mogelijk in een proces van veranderingen in te zetten, niet als losstaand element maar als onderdeel van een systematische aanpak bij planontwikkeling (historie, veranderingen, kansen voor de toekomst) door Arne Haijtsma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
  2. Participatie en positionering van beekdallandschappen aan de hand van de praktijkwerkplaats-aanpak door Lorna Cruickhanks van de Erfgoed Academie
  3. Toepassen van de landschapsbiografie in de praktijk van beekdallandschappen met de casus van het Renkums beekdal door Johan de Putter | Atelier voor Water & Landschap.
  4. Veldbijeenkomst in het Renkums beekdal (rondwandeling / excursie in kleine groep)

Voor wie?

  • Medewerkers waterschappen betrokken bij planvorming in beekdalen
  • Medewerkers andere overheden (gemeente, provincie, rijk)
  • Medewerkers terreinbeherende instanties
  • Medewerkers bij bureaus op het gebied van beken en planvorming.

De cursisten die zich voor de voorjaarscursus hadden opgegeven krijgen voorrang. Maximaal aantal deelnemers tijdens de veldbijeenkomst is 30 (2 groepen van 15, op woensdag 14 oktober). De rest is onbeperkt.

Uiteraard is de excursie afhankelijk onder voorbehoud van geen lock down.

Informatie over het programma en opdrachten volgt in september.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden via het inschrijfformulier. 

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Kosten

Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.