HomeOpleidingsaanbod Beken en erfgoed

Beken en erfgoed

De cursus staat in het teken van het benutten van de kwaliteiten van een landschap bij actuele wateropgaven. Deze kwaliteiten komen naar voren bij het maken van een cultuurhistorische systeemanalyse. In combinatie met een participatieve aanpak en een samenbundeling van (water)opgaven van de verschillende partners en betrokkenen, levert dat uiteindelijk veel voordeel op. Zo kan het betrekken van erfgoed in projecten zorgen voor betrokkenheid van nieuwe partners en draagvlak in de omgeving.

Welke onderwerpen komen er aan bod?

In de bijeenkomsten (3 interactieve webinars en 1 veldexcursie) komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 1. Het handboek Beken en Erfgoed en de landschapsbiografie. Dit doen we aan de hand van de casus Baakse Beek. Het gaat erom de kracht van het landschap en de geschiedenis ervan (de cultuurhistorie) zo vroeg mogelijk in een proces van veranderingen in te zetten, niet als losstaand element maar als onderdeel van een systematische aanpak bij planontwikkeling (historie, veranderingen, kansen voor de toekomst). door Arne Haijtsma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 2. Participatie en positionering van beekdallandschappen aan de hand van de praktijkwerkplaats-aanpak, door Karin Stadhouders of Lorna Cruickhanks van de ErfgoedAcademie
 3. Toepassen van de landschapsbiografie in de praktijk van beekdallandschappen met de casus van het Renkums beekdal, door Johan de Putter van Atelier voor Water & Landschap
 4. Veldbijeenkomst in het Renkums beekdal (rondwandeling / excursie in kleine groep)

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Medewerkers Waterschappen betrokken bij planvorming in beekdalen
 • Medewerkers andere overheden (gemeente, provincie, rijk)
 • Medewerkers terreinbeherende instanties
 • Medewerkers bij bureaus op het gebied van beken en planvorming.

Maximaal aantal deelnemers tijdens de veldbijeenkomst is 15 per dagdeel op donderdag 14 oktober. De excursie is onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Meer informatie over het programma volgt in augustus.

Wanneer?

 • Woensdag 22 september 14.00 -16.00 uur door Arne Haijtsma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Woensdag 29 september 14.00 – 16.00 uur door Karin Stadhouders of Lorna Cruickhanks, ErfgoedAcademie
 • Dinsdag 14 oktober 14.00 – 16.00 uur door Johan de Putter, Atelier voor Water & Landschap

 • Donderdag 14 oktober – Veldbijeenkomst van een halve dag.
  U  kunt kiezen voor de ochtend van 9.00-12.00 uur of de middag van 13.00-16.00 uur. Als de coronamaatregelen en het weer het toelaten is er een gezamenlijke lunch van 12.00 – 13.00 uur (buiten).

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 425,00 (ex. 21% btw), incl excursie, koffie/thee en een eenvoudige lunch tijdens de veldbijeenkomst.