HomeOpleidingsaanbod Online cursus: Cultuurhistorie en klimaatadaptatie

Online cursus: Cultuurhistorie en klimaatadaptatie

Deze online cursus bestaat uit 3 blokken van 1,5 uur verdeeld over drie dagen.


Bij de huidige dynamiek in de maatschappij zijn er veel kansen om maatschappelijke opgaven en processen met erfgoed te verrijken en te verbeteren. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid.

Erfgoed wordt echter te veel gezien als een van de vele sectorale onderwerpen, de aandacht is daarbij vaak gericht op behoud en bescherming van losse objecten. Professionals hebben niet altijd voldoende zicht op kansen en op een handelingsperspectief vanuit een verbrede erfgoedvisie. Hierdoor worden ook kansen gemist. Erfgoed is toe aan een herpositionering, grote kansen liggen in de verbinding van erfgoed aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen/natuur. Deze online cursus ondersteunt u bij het verkennen van deze aanpak, met inzichten op gebied van proces, inhoud, tools en voorbeelden.

Wat leert u in deze online cursus?

Deze online cursus geeft u als erfgoedspecialist handvatten om inhoud en gevolg te geven aan effectievere planprocessen en samenwerkingen. U leert methoden te begrijpen en toe te passen, en krijgt perspectief op een effectievere en inspirerende werkinvulling.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De methode van de AlliantieBenadering, de opbouw en het gebruik van een stadsgenese, het vinden en beschikbaar stellen van bronnen, de toepassing in klimaatadaptatie en Omgevingsvisies.

Voor wie?

Deze online cursus is bestemd voor vakspecialisten erfgoed en archeologie bij gemeenten en provincies, wethouders erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling, projectleiders Omgevingsvisies en medewerkers Omgevingsdiensten.

Inschrijven

Deelname is gratis. De cursus bestaat uit 3 blokken van 1,5 uur verdeeld over drie dagen: woensdag 10 juni, 17 juni en 24 juni. We maken gebruik van een online classroom binnen het platform Zoom. Maximaal aantal deelnemers is 25.

De cursus is VOL
We zitten momenteel aan het max. aantal deelnemers. U kunt wel aanmelden voor de wachtlijst via onderstaande link. U wordt benaderd wanneer er een afmelding van een van de andere deelnemers komt.
INSCHRIJVEN WACHTLIJST

Programma

Woensdag 10 juni (10.30 – 12.00 uur)
BLOK I: SYSTEEMPLANNING EN STADSGENESE

 • 10.00 uur inloop
 • Introductie
 • Kennismaken met korte reflectie op eigen positie
 • Toelichting artikel Bodem, systeemplanning
 • Oefening
 • Toelichting opbouw van een stadsgenese
 • Afsluiting plenair, plus toelichting ‘huiswerk’ volgende week


Woensdag 17 juni (10.30 - 12 uur)
BLOK II: KENNISBASIS EN BRONNEN

 • 10.15 uur Inloop
 • Intro natuurlijk systeem en stadsontwikkeling
 • Oefening
 • Intro bronnen, waar vind ik wat?
 • Oefening
 • Afsluiting plenair, plus toelichting ‘huiswerk’ volgende week


Woensdag 24 juni (10.30 - 12.00 uur)
BLOK III: TOEPASSING EN POSITIONERING

 • 10.15 uur Inloop
 • Intro rol van erfgoed binnen stresstest en risicodialoog
 • Toelichting VONDST-projecten
 • Dialoog: relatie erfgoed, klimaatadaptatie en andere opgaven
 • Toelichting: inhoud, proces en relatie
 • Oefening
 • Afsluiting plenair

Docent en experts:

Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie

Ir. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR
Marieke van Zanten, architectuurhistoricus, Het Oversticht
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap WU

Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur
Marieke van Zanten
Het Oversticht
Vincent Grond
GrondRR Adviseur
Gilbert Maas
WUR Onderzoeker