HomeOpleidingsaanbod Cultuurhistorie en klimaatadaptatie (praktijkbijeenkomst)

Cultuurhistorie en klimaatadaptatie (praktijkbijeenkomst)

Deze praktijkbijeenkomst is de laatste bijeenkomst van de cursus Cultuurhistorie & Klimaatadaptatie.

In het voorjaar zijn drie inhoudelijke webinars gegeven op 10, 17 en 24 juni. De praktijkbijeenkomst vindt plaats op 6 oktober in de Volmolen in Amersfoort. Na een herhaling op hoofdlijnen van de belangrijkste inhoudelijke kennis van de webinars ligt de focus in de bijeenkomst op de toepassing in de praktijk. U kunt ook deelnemen als u de inhoudelijke webinars niet of maar gedeeltelijk hebt gevolgd. De inhoud hiervan wordt kort herhaald.


Erfgoed/cultuurhistorie laat ons zien hoe we vroeger met het natuurlijke systeem zijn om gegaan. We kunnen veel leren van de ervaringen uit het verleden voor de manier waarop we de klimaatadaptatie in de toekomst gaan aanpakken. Klimaatadaptatie zet in op ruimtelijke aanpassingen van stedelijke en landelijke gebieden om de negatieve gevolgen te beperken, zoals verdroging, hittestress en afname van biodiversiteit. Op deze manier wordt erfgoed niet alleen bewaard, maar krijgt het een cruciale rol als structuurdrager van klimaatadaptieve aanpassingen in ons land. In de cursus krijgt u bouwstenen aangereikt om dit te realiseren, en leert u de toepassingen van de bouwstenen aan de hand van een casus in Amersfoort.

Welke onderwerpen komen aan bod 

  • Korte filosofie van erfgoed/cultuurhistorie en natuurlijke systeem;
  • Hoofdlijnen ruimtelijke systeemplanning, relatie met klimaatadaptatie;
  • Erfgoed/cultuurhistorie in combinatie met bodem, ondergrond en water gebruiken als basis voor het analyseren van een stad/gemeente/gebied;
  • Implementeren in klimaatstrategie met hulp van ruimtelijke ontwikkelprincipes;
  • Relatie stads- en wijkniveau, casus Amersfoort

Wat bereikt u met deze praktijkbijeenkomst? 

  • U wordt zich bewust van de relatie van erfgoed/cultuurhistorie met natuurlijk systeem.
  • U leert erfgoed/cultuurhistorie in te zetten als bron voor de klimaatstresstest.
  • U kunt data van archeologen gebruiken als input voor systeemanalyses.
  • U leert het landschap onder de stad herkennen en gebruiken voor de maatschappelijke opgaven binnen de omgevingswet.
  • U kunt erfgoed en cultuurhistorie effectief en tijdig positioneren in het proces en de samenwerking met collega’s en belanghebbenden.

Voor wie?

Deze praktijkbijeenkomst (halve dag) is bestemd voor vakspecialisten erfgoed, cultuurhistorie en archeologie, en voor klimaatadviseurs. De cursus is ook interessant voor wethouders en adviseurs op het gebied van erfgoed en klimaatadaptatie.

Wanneer en waar

6 oktober 2020, De Volmolen, Amersfoort (middag of ochtend).

Kosten

De kosten voor de praktijkbijeenkomst (ochtend met lunch of middag met borrel) bedragen €195,00 (excl. 21% BTW) inclusief koffie, thee, lunch of koffie, thee, borrel.

Docenten en experts

Docent Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie, experts (onder meer): Ing. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR, Alet van den Hazekamp, archeoloog, RCE, Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap WU.

Docenten

Yvonne Ploum
ErfgoedAcademie Directeur
Vincent Grond
GrondRR Adviseur
Gilbert Maas
WUR Onderzoeker