(Be)houd je kerkgebouw (1 mei 2018)

Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed en bezit een grote variëteit aan gebouwen, van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters en abdijen. Eigenaren doen hun best om de gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder meer door te zoeken naar andersoortig gebruik naast het kerkelijke.  

Doel van de cursus is, om in het bestek van één dag betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van monumentale kerken zo toe te rusten, dat zij op de belangrijke gebieden van monumentaal kerkbeheer beschikken over meest noodzakelijke vaardigheden en kennis. Na de dag voelt u zich beter in staat om in uw lokale situatie nieuwe mogelijkheden van uw monumentale kerk(en) te zien en vorm te geven.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft, als eigenaar, professional, of als vrijwilliger. De cursusdag  is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK). De cursus geeft ook gestalte aan het punt ‘Trainingen/opleidingen’ van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (ATRE). 

Als u tot de volgende groepen behoort, is de cursus zeker wat voor u:
• kerkbesturen, kerkrentmeesters, beherende stichtingen en andere eigenaren of beheerders van monumentale kerken van elke omvang, denominatie, status en periode;
• managers, directeuren en andere medewerkers van professionele beheerorganisaties van monumentale kerken;
• beheerders van de ‘werkvloer’ zoals kosters;
• vrijwilligers die op één of andere manier zijn verbonden aan het beheer en gebruik van monumentale kerken: van gastheren/-vrouwen tot en met concertorganisatoren;
• gemeenteambtenaren voor monumentenzorg/cultuur.

Welke onderwerpen komen zoal aan bod?

De volgende onderwerpen worden behandeld, in verschillende vormen:
• gebruik van een monumentale kerk: (on)mogelijkheden, vooral in de toekomst;
• fysieke randvoorwaarden van gebruik (exploitatiestichting, vereniging, vrienden van), restauratie, onderhoud, verbouwing, inrichting, verduurzaming e.d.);
• financiële en juridische randvoorwaarden (statuten, stichting, vereniging), exploitatie, (meerjaren)begroting, jaarrekening, financiering, fondsenwerving);
• onderhoud gebouw, buitenkant en interieur (veiligheid, risicomanagement, roerend erfgoed, orgels e.d.);
• vrijwilligers (werving, juridische aspecten, scholing, coördinatie);
• praktijkvoorbeelden.

Wat bereikt u met deze cursus?

• inzicht in (nieuwe) gebruiksmogelijkheden monumentale kerken, inspiratie, inzicht in het ontwikkelen van dat gebruik, ook planmatig;
• inzicht in keuze om exploitatie zelf te doen, of uit te besteden;
• kennis van belangrijke aspecten van financieel beheer van monumentale kerken;
• kennis van beheer en onderhoud van exterieur en interieur;
• kennis van werving en aansturing van vrijwilligers.
• kennis van digitale communicatie en social media;
• kennis van fondsenwerving, aanvragen subsidies en andere bijdragen (bv kerkennevenfunctie-lening NRF);
• uitbreiding van je netwerk.

Waar en wanneer?

2018

Er geld een maximum aantal deelnemers van 40. De dag is VOLGEBOEKT

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen Euro 100,00 per persoon. 
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een netwerkborrel. 

 

"Is jouw monumentale kerk toekomstproof?"
 
Voor wie
Kerkbestuurders, rentmeesters, beheerders, vrijwilligers, ambtenaren etc.
Aantal dagen
1
Datum
1 mei 2018
Tijden
09:00 - 16:30 uur
Locatie
n.t.b.
Kosten
€ 100,00
Organisatie
Maartje Voskuilen
Vragen?

Maartje Voskuilen
Planning & organisatie

Tel: (088) 2539080Stuur een e-mail
Pagina delen: