Erfgoed en ruimte I (11 september 2018)

Voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming, het opstellen en uitvoeren van structuurvisies en bestemmingsplannen. 

Tijdens deze cursusdag bieden we kennis en inzicht over de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening. Wat dit betekent voor ruimtelijk planvorming en hoe dit te doen. De cursus schetst een beeld op welke wijze cultuurhistorie in huidige en toekomstige (Omgevingswet) ruimtelijke instrumenten een plek hebben.

Erfgoed is van waarde en vraagt om een respectvolle omgang. Waar we ook om ons heen kijken zien we sporen van het verleden. Niet alleen de gebouwde objecten, maar ook archeologie en landschappelijke waarden maken integraal onderdeel uit van ons verleden en onze leefomgeving. Erfgoedwaarden raken dan vaak ook andere belangen. De afweging van die belangen is vaak maatwerk. De kaders daarvoor worden steeds meer in het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium vastgelegd. Niet in de laatste plaats omdat erfgoed ook kwaliteiten aan de omgeving toevoegt.

Welke onderwerpen komen onder meer aan bod?

 • inzicht in van het ruimtelijk overheidsbeleid m.b.t erfgoed;
 • ruimtelijke instrumenten beschikbaar voor erfgoed;
 • hoe kan erfgoedbeleid een plek krijgen in het ruimtelijk beleid;
 • handreikingen bij het maken van een structuur/omgevingsvisie;
 • rol van digitale handreiking Erfgoed en Ruimte;
 • discussie en uitwisseling van praktijkervaring;
 • praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor professionals ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie, die zich bezig houden met ruimtelijke planvorming, het opstellen en uitvoeren van structuurvisies en bestemmingsplannen. Algemene kennis over erfgoed is gewenst.

U kunt ook de cursusdag ‘Erfgoed en Ruimte II’ volgen: deze dag richt zich meer op het daadwerkelijk ‘werken met’ deze materie. Meer complexe vraagstukken rondom de (juridische) verankering van erfgoed in ruimtelijk beleid staan hierbij centraal.

Wat bereikt u met deze cursus?

 • inzicht in ruimtelijk (erfgoed)beleid
 • kennis van de instrumenten
 • kennis van de digitale handreiking
 • uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Dinsdag 11 september 2018 Locatie: n.t.b. 

Kosten?

De kosten voor een cursusdag bedragen Euro 225,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"
Docenten
Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed
Gemiddeld waarderingscijfer8
Voor wie
Medewerkers erfgoed, ruimtelijke ordening en/of cultuurhistorie
Aantal dagen
1 dag
Datum
11 september 2018
Tijden
09:00 - 16:30 uur
Locatie
n.t.b.
Kosten
€ 225,00
Organisatie
Maartje Voskuilen
Vragen?

Maartje Voskuilen
Planning & organisatie

Tel: (088) 2539080Stuur een e-mail
Misschien ook interessant
Pagina delen: