Erfgoed en ruimte II (20 september 2018)

Voor medewerkers erfgoed en ruimtelijke ordening.

Erfgoed wordt steeds meer verankerd in onze ruimtelijke ordening als deel van onze leefomgeving Met de komst van de Omgevingswet wordt dat verband nog verder versterkt. Hoe maak je de stap van de huidige borging van erfgoed in het ruimtelijk domein naar de omgevingswet? Wat gaat er veranderen en hoe kan je daar op anticiperen?

De dilemma’s en mogelijkheden om erfgoed op te nemen in huidig en toekomstig ruimtelijk instrumentarium wordt in deze cursus inzichtelijk gemaakt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden. In de cursus is veel ruimte om op professioneel niveau daarover met elkaar te kunnen spreken en vragen en ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Welke onderwerpen komen onder meer aanbod?

  • De overgang van Wet ruimtelijke ordening en Monumentenwet naar de nieuwe Omgevingswet.
  • Verankering van erfgoedbeleid in (nieuw) ruimtelijk instrumentarium
  • Erfgoed in het bestemmingsplan/omgevingsplan: structuur, inrichting en modellen

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers (o.m. werkzaam in de publieke sector) die te maken hebben met ruimtelijke ordening én erfgoed, die zich daadwerkelijk bezig houden met het opstellen en/of het uitvoeren van de ruimtelijke instrumenten.

Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van erfgoed en/of ruimtelijke ordening verwacht of te hebben deelgenomen aan de beginnerscursus ‘Erfgoed en ruimte I’.

Wat bereikt u met deze cursus? 

  • inzicht in belang van erfgoed in 'ruimtelijke instrumenten';
  • inzicht in welke stappen te zetten;
  • kennis van de juridische aspecten;
  • praktische handvatten;
  • uitbreiding van uw netwerk.

Wanneer en waar?

Donderdag 20 september 2018. Locatie n.t.b.

Kosten

De kosten voor een cursusdag bedragen Euro 225,00 per persoon.
Dit is inclusief koffie/thee, lunch en een excursie.

"Samen problemen bespreken en oplossingen vinden"
Docenten
Nathalie Vossen
PRO-Erfgoed
Jon van Rooijen
Rijkdsdienst voor het Cultureel Erfgoed
Gemiddeld waarderingscijfer7,8
Voor wie
Medewerkers erfgoed en ruimtelijke ordening
Aantal dagen
1 dag
Datum
20 september 2018
Tijden
09:00 - 16:30 uur
Locatie
n.t.b.
Kosten
€ 225,00
Organisatie
Maartje Voskuilen
Vragen?

Maartje Voskuilen
Planning & organisatie

Tel: (088) 2539080Stuur een e-mail
Misschien ook interessant
Pagina delen: