HomeOpleidingsaanbod De Gebiedsbiografie: start voor omgevingsbeleid en -ontwikkeling

De Gebiedsbiografie: start voor omgevingsbeleid en -ontwikkeling

Deze cursus bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten: 2, 9, 23 november online en 30 november op locatie.

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Urgente opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, infrastructuur en duurzame landbouw zullen hun neerslag krijgen in de leefomgeving en zo van ingrijpende invloed zijn op de Nederlandse landschappen.

Landschap in ontwikkeling

Een landschap is geen onbeschreven blad, maar een unieke leefomgeving met een eigen geschiedenis, eigen kwaliteiten en betekenissen. Elk landschap, groen of gebouwd, is ons als erfgoed overgeleverd vanuit het verleden - het resultaat van een lange historie van interactie tussen mensen en hun leefwereld. Maar een landschap staat nooit stil; in de historische ontwikkeling worden steeds weer nieuwe stappen gezet, ook in deze tijd. De uitdaging is om de grote ruimtelijke opgaven van vandaag met kwaliteit vorm te geven, voortbouwend op het verleden en met de blik op de toekomst.  Om dat op een goede manier te kunnen doen, moet je een landschap eerst doorgronden door zijn ontwikkelingsgeschiedenis en erfgoed in kaart te brengen.

Gebiedsbiografie en omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting medio 2022 in werking. Een van de uitgangspunten (en verplichtingen) van de nieuwe wet is, dat gemeenten en provincies hun omgevingsbeleid baseren op een integrale omgevingsvisie waarin zij de hoofdlijnen en belangrijkste waarden van de leefomgeving benoemen. Deze omgevingsvisie moet in samenspraak met inwoners worden opgesteld.

Zowel vanuit het perspectief van landschap en erfgoed als van ruimtelijk beleid is de aanpak van de gebiedsbiografie bij uitstek geschikt om de fysieke en immateriële historische karakteristieken en waarden van een landschap te onderzoeken, niet sectoraal en statisch maar in onderlinge wisselwerking. Daarnaast biedt de methode van de landschapsbiografie goede handvatten om vorm en inhoud te geven aan burgerparticipatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Door middel van een gebiedsbiografie kunnen de specifieke kwaliteiten en waarden van een landschap, in hun onderlinge samenhang, op  het juiste niveau worden ingebracht in een omgevingsvisie. En in bredere zin: in ontwikkelingsgericht beleid en ontwerp.

Tijdens deze cursus maakt u uitgebreid kennis met de achtergrond, methoden en mogelijkheden van de gebiedsbiografie en met participatie als instrument bij het opstellen van een gebiedsbiografie. In eerste drie (online) bijeenkomsten komen theorie, praktijkvoorbeelden en -oefeningen aan bod. De vierde bijeenkomst is een workshop (op locatie), waarin u actief aan de slag gaat met bronnen en met het opzetten van een biografie en participatieplan.

Na het volgen van deze cursus 

  • Hebt u oog voor de rol die erfgoed kan spelen bij ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen;
  • Kent u de achtergrond en methoden van gebiedsbiografie;
  • Kunt u de gebiedsbiografie verbinden met en inbrengen in omgevingsbeleid- en ontwikkeling;
  • Hebt u oog voor het belang van burgerparticipatie bij de totstandkoming van een gebiedsbiografie en kunt u relevante doelgroepen en participatiemethodes benoemen;
  • Kunt u het processchema gebiedsbiografie van de RCE toepassen op een eigen of fictieve casus;
  • Kunt u een participatieplan opzetten bij een eigen of fictieve casus;
  • Kunt u het processchema en het participatieplan vertalen in een uitvraag of projectvoorstel.

Voor wie? 

Deze cursus is bestemd voor professionals in de werkvelden erfgoed en archeologie, bodem, omgevingsbeleid , ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, bij onder meer gemeenten en provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksoverheid. 

Programma 

Bijeenkomsten: 

1. GEBIEDSBIOGRAFIE DE THEORIE
(dinsdag 2 november van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom)

2. GEBIEDSBIOGRAFIE EN PARTICIPATIE
(dinsdag 9 november van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom) 

3. GEBIEDSBIOGRAFIE IN DE PRAKTIJK
(dinsdag 23 november van 10.00 – 12.00 uur. Online via Zoom) 

4. WORKSHOP: CASUS GEBIEDSBIOGRAFIE EN PARTICIPATIEPLAN
(dinsdag 30 november van 10.00 – 13.00 uur, incl lunch en met aansluitend voor wie wil een excursie in het gebied (Akoesticum, Johan Willem Friso Kazerne, Ede)

Wanneer? 

Deze cursus bestaat uit drie interactieve online bijeenkomsten (dinsdag 2, 9 en 23 november van 10.00-12.00 uur) en een workshop op locatie (dinsdag 30 november van 10.00-13.00 uur)

Coronamaatregelen vanaf 25 september

Vanaf 25 september vragen onze vergader- en cursuslocaties alle gasten bij binnenkomst naar een geldig coronatoegangsbewijs. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, kan gebruikmaken van een toegangstest, niet ouder dan 24 uur. Dit geldt dus ook voor besloten evenementen. Wij vragen u dan ook een coronatoegangsbewijs of toegangstest mee te nemen naar een cursus of evenement op locatie en bij binnenkomst te tonen.

Tijdsinvestering 

Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie en voor voorbereiding van opdrachten en workshop.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 450,00 (excl. 21% btw) per persoon. Maximaal aantal deelnemers is 20.

Praktisch 

Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Experts 

onder anderen:

drs. Edwin Raap, sr. adviseur/onderzoeker, RCE
dr. Jeroen Zomer, specialist landschapsgeschiedenis, RCE
Karin Stadhouders MA, erfgoedonderzoeker en -docent, Erfgoedacademie en Centre for Global Heritage and Development

Docent

Karin Stadhouders MA

Docenten

Karin Stadhouders
Zelfstandig Onderzoeker