HomeOpleidingsaanbod Digitaal erfgoed optimaal toegankelijk: de Nationale Strategie i.s.m. Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitaal erfgoed optimaal toegankelijk: de Nationale Strategie i.s.m. Netwerk Digitaal Erfgoed

Deze cursus bestaat uit 3 webinars en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed.


Steeds meer erfgoedcollecties van archieven, bibliotheken, musea, heemkundige kringen, cultuurinstellingen en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. Alleen door samen te werken, kunnen we in Nederland onze digitale collecties optimaal benutten en toegankelijk houden. Daardoor kan iedereen er maximaal de vruchten van plukken. Dit is het doel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed, die wordt uitgevoerd in het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Wat betekent dit concreet voor erfgoedinstellingen? Deze cursus helpt u te bepalen wat u als erfgoedinstelling kunt doen om hieraan bij te dragen. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar wordt? En welke (technische) aspecten spelen daarbij een rol?

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Doel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed;
 • Houdbaar digitaal erfgoed: hoe zorgt u ervoor dat digitale collecties ook op lange termijn beschikbaar blijven?;
 • Bruikbaar digitaal erfgoed: hoe zorgt u ervoor dat digitale collecties optimaal toegankelijk zijn en verbonden aan andere erfgoedinformatie?;
 • Zichtbaar digitaal erfgoed: hoe zorgt u ervoor dat digitale collecties zichtbaar zijn voor (potentiële) gebruikers en hoe bedien je hen?;
 • Er is veel tijd ingeruimd voor de vraag wat dit betekent voor uw digitaal collectiebeheer. In verschillende interactieve werkvormen denkt u hierover na en discussieert u met andere deelnemers.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers van erfgoedinstellingen die bezig zijn met het toegankelijk maken en beheren van digitaal erfgoed (bijvoorbeeld collectiebeheerders). 

Wat leert u in deze cursus?

Aan het einde van de 3 webinars:

 • begrijpt u wat het doel is van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed;
 • weet u wat er wordt bedoeld met het ‘zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken’ van digitaal erfgoed;
 • weet u waar uw eigen organisatie staat met het zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van digitaal erfgoed;
 • begrijpt u hoe het samenwerken helpt om uw digitale erfgoedcollecties optimaal toegankelijk te maken en wat de kracht van het netwerk is;
 • bent u geïnspireerd om met uw eigen digitale collectie aan de slag te gaan;
 • weet u waar u in het netwerk samenwerking en ondersteuning kunt vinden (“je bent niet alleen”).

Docent en experts

Marian Hellema, zelfstandig ICT-erfgoedspecialist
Marcel Ras, domeinmanager Houdbaar, Netwerk Digitaal Erfgoed
Sjors de Valk, domein Bruikbaar, zelfstandig informatiearchitect, dataspecialist en software developer
Chris Groeneveld, domeinmanager Zichtbaar, Netwerk Digitaal Erfgoed

Wanneer en waar?

3 webinars op woensdag 23 en dinsdag 29 september en donderdag 1 oktober van 13.30 - 16.00 uur

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen €150,00 (3 modules, excl. 21% btw) per persoon.

Praktisch

Voor onze webinars en online cursussen maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.